Dato for udgivelse
15 Jul 2004 16:39
Resumé

Det har de seneste dage været fremme i pressen, at Danmark beslaglægger mindre narkotika end vores nordiske nabolande. Dette er en sandhed med modifikationer.


Hvis man skal tro de seneste dages historier i pressen, er Danmark dårligere end vores nordiske nabolande til at bekæmpe narkokriminalitet. Antagelsen beror på en simpel sammenligning af, hvor meget narkotika ToldSkat har beslaglagt i forhold til kollegaerne i Sverige og Norge.

 

Tal er som bekendt en taknemlig størrelse, der – når de bliver korrekt anvendt – kan give et helhedsindtryk, mens de – anvendt forkert – kan give et skævt billede. Sidstnævnte har delvist været tilfældet i den forløbne uge, hvor sammenligningen af ToldSkats narkobeslaglæggelser med de nordiske kollegaers har lignet en sammenligning af æbler og bananer.

 

For det første myndighedsgrænserne i Danmark, Sverige og Norge ikke ens. Mens det svenske toldvæsen har både kontrol- og efterforskningskompetence, er kompetencen i Danmark fordelt mellem ToldSkat og Politi. De samlede narkotikabeslaglæggelser i Danmark er dermed væsentlige højere end de tal, som er brugt i sammenligningsbilledet med Sverige og Norge.

 

For det andet foregår narkobekæmpelsen i de tre nordiske lande i et tæt myndighedssamarbejde. Afgørende er ikke, hvor beslaglæggelserne finder sted, men derimod, at de finder sted. Derfor sker det ofte, at en narkotransport - af efterforskningsmæssige hensyn – får lov til at passere én landegrænse, for derefter at blive stoppet ved den næste.

 

Endelig adskiller de geografiske forhold sig fra hinanden. Danmark har således 70 km landegrænse med 20 grænseovergange, mens Sveriges forbindelse til resten af EU primært er færgeruter og Øresundsforbindelsen. Dette er alt andet lige lettere at kontrollere.


Kontakt: Pressesekretær Henriette Kinnunen, tlf.  72 37 09 00