Dato for udgivelse
22 Jul 2004 15:54
Resumé
Pressen har de seneste dage skrevet en del om registreringsafgifter ved import af motorkøretøjer. ToldSkat har derfor kort opridset hovedlinierne i regelsættet.Der skal ved import af biler til Danmark betales registreringsafgift. Det gælder både ved indførsel af nye og brugte biler.

 

Som udgangspunkt beregnes registreringsafgiften af fabriksnye biler på baggrund af standardpriser. I en ny afgørelse har Landsskatteretten imidlertid fastslået, at registreringsafgiften kan beregnes på baggrund af den faktiske købspris.

 

Landsskatterettens afgørelse finder kun anvendelse ved import af nye biler. For brugte biler fastsættes registreringsafgiften fortsat ved vurdering. Se mere her.

Konsekvensen af Landsskatterettens afgørelse er, at man kan importere en ny bil fra f.eks. Tyskland og få den afgiftsberigtiget på grundlag af købsprisen. Den mulighed forventes dog ikke at medføre et boom i import af biler fra udlandet. For at opnå fuld besparelse på registreringsafgiften, skal man således som udgangspunkt købe den udenlandske bil til en lavere pris end den pris, som den autoriserede danske importør har givet ved køb fra bilproducenten (standardprisen).

 

Betaling af en lavere registreringsafgift er betinget af, at den indførte bil enten anvendes til eget brug – eller videresælges til en tilsvarende lav pris. Sælges bilen til en højere pris følger registreringsafgiften denne højere pris.

 

Om satser og beregning af afgift se her.

 

 

Kontakt: Pressesekretær Henriette Kinnunen, tlf. 72 37 09 00