Dato for udgivelse
23 Jul 2004 17:32
Resumé

ToldSkat følger opmærksomt udviklingen i sagerne om piratkopierede varer.


Som gengivet flere steder i pressen i dag har ToldSkat København konstateret en stigning i antallet af sager om piratkopierede varer. Stigningen er sket over de sidste to år.

 

- ToldSkat følger opmærksomt udviklingen, da der er tale om et stigende samfundsøkonomisk problem, siger vicedirektør Erik Blegvad Andersen.

 

Som led i sit løbende arbejde er Rigsrevisionen netop nu ved at undersøge den samlede grænsekontrol, der også omfatter kontrollen med varemærkeforfalskninger. Undersøgelsen omfatter både politiets, forsvarets og ToldSkats indsats og munder ud i en rapport, som offentliggøres efter sommerferien. Rapporten vil indeholde anbefalinger om den fremtidige grænsekontrol.

 

Som opfølgning på Rigsrevisionens rapport vil ToldSkat forelægge ministeren en redegørelse om hele grænsekontrollen.

 

Kontakt: ToldSkats pressesekretær 72 37 09 00.