Dato for udgivelse
16 Aug 2004 10:16
Resumé

ToldSkat Sydsjælland har igen lavet kontrolaktion mod sort- og illegalt arbejde indenfor restaurationsbranchen. Aktionen viste, at der fortsat er mange virksomheder, der har problemer med at opfylde reglerne.


ToldSkat Sydsjælland gennemførte fredag den 13. august 2004 en kontrolaktion mod restaurationsbranchen. Aktionen var en opfølgning på juni måneds kontrolaktioner mod sort- og illegalt arbejde.

 

Aktionen var rettet mod 62 restaurationer og pizzariaer i følgende politikredse:

 

Glostrup, Roskilde, Kalundborg, Holbæk, Ringsted, Nykøbing F, Vordingborg og Køge.

 

En foreløbig opgørelse af indsatsen viser følgende resultat:

 

  • 16 virksomheder med rod i regnskabet
  • 35 ansatte der oplyste at det var deres første arbejdsdag
  • 6 ansatte der får udbetalt dagpenge
  • 7 ansatte der får udbetalt sociale ydelser

2 restauranter havde ikke spiritusbevilling og i 1 restaurant blev der fundet 2 liters colaer uden den lovpligtige pantmærkning.

 

Ved kontrolaktionen blev der truffet 261 medarbejdere. Heraf havde 61 tilsyneladende ikke deres ansættelsesforhold i orden. Derudover var der nogle få der stak af under aktionen.

Planchef i ToldSkat Sydsjælland Per Jacobsen udtaler:

 

-  Billedet ved denne aktion er det samme som ved tidligere, nemlig at der er mange ansatte, der arbejder sort og for nogles vedkommende samtidig med at der modtages offentlige ydelser. Det er naturligvis ikke acceptabelt, at restaurationsejere systematisk scorer fortjeneste på at bruge sort arbejdskraft. Det er unfair overfor de lovlydige virksomheder. Derfor vil vi fortsætte vores kontrolaktioner så længe vi vurderer, at der er et problem indenfor branchen.

 

Kontakt: Planchef Per Jacobsen, ToldSkat Sydsjælland, tlf. 72 37 58 49 eller 22 60 11 40.