Dato for udgivelse
26 Aug 2004 15:50
Resumé
De kommunale og statslige inddrivelsesopgaver samles ét sted pr. 1. januar 2005.

Som led i strukturreformen samles de kommunale og statslige inddrivelsesopgaver ét sted pr. 1. januar 2005. For fremtiden vil borgeren kun komme i kontakt med en enkel inddrivelsesmyndighed mod fem i dag.

Læs skatteministerens pressemeddelelse.