Dato for udgivelse
07 Sep 2004 14:15
Resumé

ToldSkat Østjylland har gennemført i alt 11 kontrolaktioner i forbindelse med Århus Festuge. Kontrolaktionerne blev gennemført som led i kampen mod sort- og illegalt arbejde.


Som led i den fortsatte kontrol mod sort og illegal arbejdskraft har ToldSkat Østjylland gennemført kontrol af aktiviteter og boder i forbindelse med Århus Festuge.

 

Der blev foretaget kontrol af i alt 11 virksomheder inden for forskellige brancher.

 

Formålet med aktionerne var at kontrollere virksomhedernes registreringsforhold, herunder undersøge om der blev benyttet sort eller illegal arbejdskraft og om der blev ført kasseregnskab. Efterfølgende er der foretaget kontrol af, om de antrufne personer uretmæssigt har fået udbetalt dagpenge eller sociale ydelser.

 

I forbindelse med aktionen blev der truffet 20 personer, hvoraf kun 1 person tidligere har været indberettet til ToldSkat som ansat i den pågældende virksomhed. 14 af de antrufne personer oplyste, at de kun var ansat i forbindelse med festugen.

 

1 person fik samtidig udbetalt dagpenge og 2 personer fik udbetalt sociale ydelser.

 

Samtlige 11 kontrollerede virksomheder havde rod i kasseregnskabet alene af den grund, at ingen af dem benyttede kasseapparat.

 

2 af de kontrollerede virksomheders registreringsforhold kunne ikke fastslås på kontroltidspunktet og vil derfor efterfølgende blive undersøgt nærmere.

 

Ikke alle var trygge ved ToldSkat`s besøg. En person, som havde opstillet sin bod på Strøget pakkede skyndsomst sin forretning sammen og forsvandt ved vores ankomst.

 

Kontakt: Planlægningschef Søren V. Christensen, ToldSkat Østjylland, tlf. 72 37 64 58.