Dato for udgivelse
23 Sep 2004 17:48
Resumé

Kontrolaktion viser rod i frisørbranchen

 


ToldSkat København har i de seneste 14 dage i samarbejde med Københavns Kommunes Skatteforvaltning og Københavns Politi gennemført en målrettet aktion mod frisørvirksomheder i København.

 

Frisørvirksomhederne er udsøgt på baggrund af flere kriterier, bl.a. en lille værditilvækst over flere år, en omsætning på 100.000 kr. eller derunder, enkeltmandsvirksomhed uden ansatte mm. Enkelte virksomheder med ansatte har tillige været genstand for en kontrol.

 

I alt 133 frisørvirksomheder er kontrolleret ved uanmeldt besøg. Der var rod i regnskabet i 100 af de 133 virksomheder.

 

Der blev konstateret følgende fejltyper:

 

  • 59 virksomheder, hvor der ikke blev ført et kasseregnskab
  • 74 virksomheder, hvor kassen ikke stemte
  • 43 virksomheder, hvor der ikke var kasseapparat eller anvendt faktura overhovedet

 

Ud over indehaveren blev 39 personer antruffet, heraf var 21 personer korrekt indberettet til ToldSkat.

 

  • 9 personer havde 1. arbejdsdag/uge
  • 1 person var på dagpenge
  • 7 personer fik sociale ydelser
  • 1 person var uden opholds- og arbejdstilladelse
  • 4 personer løb deres vej

 

Mange af frisørvirksomhederne vil i den kommende tid af Købehavns Kommunes Skatteforvaltning blive præsenteret for en skattemæssig forhøjelse af deres indkomst – ligesom de efterfølgende fra ToldSkat vil modtage en momsregning for udeholdt omsætning. 

 

Kontakt: Planlægningschef Ib Jørgensen, ToldSkat København, tlf. 7237 2844 eller mobil 2544 0502.