Dato for udgivelse
27 Sep 2004 10:13
Resumé
Regeringen og Dansk Folkeparti har indgået aftale om placering af skattecentre.

Det fremtidige skattelandkort er lagt fast. Ved placeringen af de 30 nye skattecentre er der lagt vægt på fem kriterier:

  • De skal understøtte en effektiv og rationel skattekontrol og skatteservice.
  • De eksisterende bygninger skal udnyttes, både dem fra ToldSkat og dem fra de kommunale samarbejder.
  • Tidligere amtshovedstæder skal tilgodeses
  • Der skal sikres regional balance
  • De nye skattecentre skal som hovedregel - af hensyn til retssikkerheden - ikke ligge i samme by som skatteankenævnssekretariaterne

Se landkortet og skatteministerens udtalelser.

Læs mere om aftalen om strukturreform på skatteområdet.