Dato for udgivelse
07 Oct 2004 17:02
Resumé

Ny positiv EU-afgørelse for dansk erhvervsliv: Kommissionen fritager danske speditører for at betale told af ”norske fisk”.


EU-kommissionen besluttede i går, at danske speditører kan fritages for at betale told af fisk indført fra Norge.

 

I 2001 iværksatte EU en større efterkontrol af importerede fisk fra Norge. Der var således mistanke om, at fisken – selv om den blev indført fra Norge – ikke var norsk og derfor ikke var berettiget til toldfri indførsel i henhold til den indgåede aftale om toldpræferencer mellem EU og Norge.

 

Konsekvensen var, at de ”norske fisk” nu skulle pålægges told på 12 pct., med den konsekvens, at en række danske fiskeimportører og speditører i 2002 fik en samlet efterregning på ca. 15 mio. kroner.

 

For fiskeimportørernes vedkommende blev størstedelen af sagerne løst ved EU-kommissionens afgørelse af 31. juli 2003. Her blev det besluttet, at der kunne indrømmes toldgodtgørelse i sager af den omhandlede art. Speditører, der alene havde fortoldet fisk på vegne af de norske leverandører og videresendt varerne til modtagere i andre EU-medlemslande, var imidlertid ikke omfattet af afgørelsen.

 

Told- og Skattestyrelsen forelagde derfor EU-kommissionen en speditørsag. Det er denne sag, der nu er truffet afgørelse i til speditørens fordel. Dvs. at også de danske speditører fritages for at betale told af de ”norske fisk”.

 

EU-kommissionen lagde ved afgørelsen vægt på, at de lokale norske myndigheder ikke havde opfyldt deres kontrolforpligtelser ved eksport til EU og at sagens omstændigheder ikke kan tilskrives urigtigheder eller åbenbar forsømmelighed fra ansøgerens side.

  

Kontakt: Retschef Claus Bruun Johannesen, 72 37 15 37 eller pressesekretær Henriette Kinnunen, tlf. 72 37 09 00