Dato for udgivelse
11 Apr 2014 15:04
Resumé

SKATs tal for udviklingen i restancer for 4. kvartal 2013 viser, at restancerne til det offentlige udgør 64,5 milliarder kr.


Efter aftale mellem skatteministeren og Folketingets Skatteudvalg oversender SKAT kvartalsvis en redegørelse for udviklingen i restancer til det offentlige til skatteudvalget. Redegørelsen for 4. kvartal 2013 viser, at restancerne til det offentlige ved udgangen af 4. kvartal udgør 64,5 milliarder kr. Der er tale om en stigning på 0,8 milliarder kr. siden 3. kvartal.

- Restancerne er steget en smule siden sidste kvartal. Vores opgørelser skal dog tages med et forbehold. Det skyldes, at der fortsat sker kvalitetssikring og fejlrettelse som følge af konvertering af data fra gamle IT-systemer til det nye inddrivelsessystem EFI, siger Jens Sørensen, der er direktør for Inddrivelse i SKAT.

Restancebeholdningen er helt ekstraordinært påvirket af, at visse krav fra SKAT ikke er sendt til inddrivelse i EFI. Disse krav vil indgå i de kommende restancestatistikker.

SKAT igangsatte 1. september 2013 en kontrolleret ibrugtagning af det nye inddrivelsessystem, EFI. Ibrugtagningen indebærer en trinvis implementering for at sikre stabilitet og sikker overgang til drift.

- Der vil altid være udfordringer med implementeringen af et meget stort system, som EFI. Implementeringen har helt som forventet medført en nedgang i de penge, SKAT driver ind. Pengene er dog ikke tabt. Der er tale om en forskydning. Derfor er min forventning også, at vi henter pengene hjem igen, når EFI er fuldt implementeret, forklarer Jens Sørensen.

Yderligere oplysninger: borgere og virksomheder: 72 22 18 18; Journalister: 72 37 09 00