Dato for udgivelse
07 Jan 2016 10:26
Resumé

SKAT, tobaksvirksomheder samt brancheforeningen Tobaksproducenterne, er parat med et fælles initiativ og samarbejde, som skal styrke indsatsen mod den organiserede kriminalitets handel med ulovlige cigaretter. Målet er, at færre smuglercigaretter kommer til Danmark.

 


Et nyt samarbejde mellem myndigheder og tobaksbranchen skal dæmme op for den grænseoverskridende handel med illegale cigaretter og begrænse antallet af smuglercigaretter, der hvert år kommer til Danmark i millionvis.

- Som branche føler vi os forpligtet til at bidrage på bedst mulig vis, når det gælder den fælles indsats mellem industri og myndigheder mod ulovlig cigarethandel. Hvis vi kan hjælpe politiet og SKATs toldere med tip fra vores europæiske kolleger, der potentielt kan forhindre en container med smuglercigaretter i at nå til Danmark, er det en stor sejr for alle parter. I andre lande er der etableret lignende initiativer med succes, og vi håber, at potentialet rækker til, at vi kan udbrede samarbejdet til vores nabolande, siger Louise Feilberg, som er direktør for brancheforeningen Tobaksproducenterne. 

Den forbedrede og mere koordinerede videndeling skal mindske omfanget af import af ulovlige cigaretter samt identificere, hvilke nye metoder smuglerne tager i brug. I første omgang er målsætningen, at omfanget af indsmuglingen af cigaretter ikke stiger.    

På verdensplan anslås det, at ca. 10-12 procent af verdens samlede forbrug er illegale cigaretter. Det vil sige, at de enten er smuglede, falske eller afgiftsunddraget.

Staten går glip af millionindtægt
Der findes af gode grunde ikke eksakte tal for omfanget af det illegale forbrug af cigaretter i Danmark. Sidste år skønnede KPMG i en rapport på vegne af fire tobaksproducenter, at ud af de 5,3 milliarder cigaretter, der blev røget i Danmark i 2014, var 1,8 procent illegale.

- Illegale cigaretter er et globalt problem med store konsekvenser, og dem går vi heller ikke fri af i Danmark. Ikke alene går EU og statskassen glip af store summer i told og afgifter, men de illegale cigaretter kan være produceret uden for myndighedernes og de legitime virksomheders kontrol og dermed være endnu mere sundhedsskadelige for forbrugerne. Vi udvikler løbende vores metoder for at bekæmpe den illegale indsmugling. Helt lavpraktisk er vi ved at videreuddanne nogle af vores tolderhunde til også at kunne lugte sig frem til cigaretter. Og samtidigt vægter vi den koordinerede indsats mod indsmuglede og forfalskede cigaretter gennem dette samarbejde med branchen, siger Preben Buchholtz, underdirektør i SKAT, Toldafdelingen.

KPMG har beregnet, at den danske stat i alt er gået glip af 157 millioner kroner i afgifter i 2014 på grund af de ulovlige cigaretter, Udover tabte indtægter fra statskassen, er der ingen kontrol med indholdet i smuglercigarretter, og der er tidligere fundet insekter og ekskrementer i dem. 

Samtidig er der mistanke om, at de ulovlige cigaretter indbringer store summer til de kriminelle bagmænd, idet fortjenesten på en enkelt container med illegale cigaretter ifølge branchens egne tal antages at være op mod syv millioner kr. Penge som er med til at finansiere organiseret kriminalitet.

Samarbejdet som er den første af sin slags inden for tobak og cigaretter i Danmark, består bl.a. af SKAT, British American Tobacco Denmark, Japan Tobacco International Denmark, Imperial Tobacco Denmark, Philip Morris International samt brancheforeningen Tobaksproducenterne. Politiet indgår også i samarbejdet.

Samarbejdet skal blandt andet fokusere på at dele viden og efterretninger om forsendelser af smuglercigaretter, smuglermetoder, samt inddragelse af best practice-erfaringer fra lignende tiltag i udlandet.

Fakta om det nye samarbejde:

  • Etableret november 2015

  • Der er etableret en styregruppe, der bl.a. udgøres af repræsentanter fra SKAT, British American Tobacco Denmark, Japan Tobacco International Denmark, Imperial Tobacco Denmark , Philip Morris International , samt brancheforeningen Tobaksproducenterne

  • Tobaksproducenternes rolle er at varetage og koordinere virksomhedernes fælles indsats samt bistå myndighederne med træning, efterretninger og viden om de metoder der indsmugles cigaretter på.

  • På sigt er målet at udbrede samarbejdsmodellen til Danmarks nabolande. 

Se også SKATs pressemeddelelser fra 2015 om beslaglæggelser af cigaretter:
6/1 2015: SKAT beslaglægger fem millioner cigaretter
21/7 2015: SKAT finder knap 10 millioner cigaretter i Aarhus Havn

Yderligere oplysninger:

Tobaksproducenterne; Louise Feilberg, tlf.: 5358 2022
SKATs pressefunktion: tlf.: 7237 0900