Dato for udgivelse
19 Jan 2016 11:07
Resumé

SKAT har i dag offentliggjort den reviderede plan for, hvor SKATs opgaver i år 2020 skal løses fra. Det overordnede hensyn er, at medarbejdere og opgaver i højere grad samles i større faglige miljøer. I planen indgår også udflytning af 200 arbejdspladser som led i Regeringens plan "Bedre Balance" og styrkelse af SKAT med 300 inddrivelsesmedarbejdere som en del af planen "SKAT ud af krisen".  Flytningerne vil ske løbende i de kommende år.


I dag har SKAT offentliggjort den reviderede plan for, hvordan arbejdspladser og opgaver bliver geografisk fordelt frem mod år 2020.

I planen kan man se, at SKAT i år 2020 har skattecentre fordelt i 21 byer over hele landet. I modsætning til en tidligere udmelding annulleres lukningen af skattecenter Struer.

I planen indgår også udflytning af 200 arbejdspladser som led i Regeringens plan "Bedre Balance" og styrkelse af SKAT med 300 inddrivelsesmedarbejdere som en del af planen "SKAT ud af krisen". Desuden sikrer planen, at SKATs opgaver i fremtiden løses i større faglige miljøer - hvilket har været et ønske fra ledelsen i SKAT.

- Det har været et rammevilkår, at der skal ske flytninger af vores opgaver. Vi har derfor haft fokus på at samle ledere og medarbejdere i større faglige miljøer, der understøtter en effektiv og professionel opgaveløsning og en styrket sammenhæng på tværs af organisationen. Det, mener vi, er godt både for vores ansatte, men også for borgere og virksomheder som gerne skulle møde høj kvalitet i vores arbejde, siger direktør i SKAT Jesper Rønnow Simonsen.

De første opgaver bliver flyttet allerede i 2016, og hele planen skal være implementeret i år 2020.

- Der er opgaver, som flytter over lange afstande, og der er opgaver, som flytter inden for en relativ kort tidshorisont. Begge dele kan have stor betydning for den enkelte medarbejders arbejdsliv, da det kan resultere i, at man skal vælge mellem at følge med sine opgaver til et nyt arbejdssted eller søge andet arbejde inden for eller uden for SKAT. Vores ambition er, at de kommende års flytninger kommer til at foregå ordentligt og i god dialog med medarbejderne, siger Jesper Rønnow Simonsen.

Opgaver og medarbejdere flyttes løbende i årene frem mod 2020.

Læs mere om den revidere plan:


Kontakt:
Yderligere oplysninger: Journalister, tlf.: 7237 0900 og presse@skat.dk ; Borgere og virksomheder, tlf.: 7222 1818

skat.dk/presse