Dato for udgivelse
25 Nov 2004 16:36
Resumé

Skatteministeriet har offentliggjort en ny rapport om sambeskatning. Rapporten er udarbejdet af et under Skatteministeriet nedsat ekspertudvalg.


Skatteministeriet har nu offentliggjort ekspertudvalgets rapport om sambeskatning. Offentliggørelsen er sket i forlængelse af, at regeringen i går præsenterede en række nye initiativer indenfor selskabsskatteområdet. Det drejer sig bl.a. om en skærpelse af reglerne om international sambeskatning, samtidig med at selskabsskatten og skatten i virksomhedsordningen nedsættes fra 30 pct. til 28 pct.

Sambeskatningsrapporten og pressemateriale vedrørende de nye lovinitiativer findes på skatteministeriets hjemmeside.

Kontakt: Pressesekretær Henriette Kinnunen, tlf. 72 37 09 00