Dato for udgivelse
30 Nov 2004 11:35
Resumé
Fredag og lørdag blev der gennemført en stor aktion mod sort- og illegalt arbejde i 171 vestjyske virksomheder. Aktionen blev gennemført i et samarbejde mellem Arbejdsdirektoratet, politi, de sociale myndigheder og ToldSkat.

ToldSkat Vestjylland gennemførte i samarbejde med Arbejdsdirektoratet, politiet og de sociale myndigheder en stor kontrolaktion fredag den 26. november og lørdag den 27. november 2004. I alt 171 virksomheder blev aflagt besøg.

Aktionerne, som dels var rettet mod sort og illegalt arbejde og dels mod snyd med sociale ydelser og arbejdsløshedsdagpenge, blev gennemført mod så forskellige brancher som pelsning af mink, massageklinikker, julefrokostarrangementer (restauranter og slagtere), pizzeriaer, værtshuse og diskoteker.

Det samlede resultat af aktionerne er følgende:

  • Der er blevet interviewet i alt 549 ansatte i de 171 kontrollerede virksomheder.
  • 27 personer havde første arbejdsdag
  • 25 personer modtog uberettiget sociale ydelser
  • 14 personer modtog uberettiget arbejdsløshedsdagpenge
  • 6 personer blev anholdt af politiet under aktionen
  • 21 personer havde ikke arbejdstilladelse eller opholdstilladelse

De involverede myndigheder vil foretage opfølgende kontrol af de indsamlede oplysninger.

Planchef i ToldSkat Vestjylland, Orla Riishede har om kontrolaktionen - som er en af de største i Vestjylland - udtalt:

- En massiv omtale af den fælles kontrolaktion kan være med til at fortælle den ærlige del af virksomhedsejere og befolkningen, at myndighederne i Vestjylland gør en massiv indsats for at sikre erhvervslivet "fair play", og at snyd med offentlige ydelser bliver afsløret.

Konklusionen må på baggrund af resultaterne være, at det fortsat er nødvendigt med kontrolaktioner i fremtiden. Problemet med sort arbejde, snyd med dagpenge og sociale ydelser er således så omfattende, at det undergraver grundlaget for velfærdssamfundet.

Kontakt: Funktionschef Bent O. Jeppesen, tlf. 72 37 07 77