Dato for udgivelse
20 Dec 2004 16:08
Resumé

Dele af pressen har i dag sat fokus på reglerne om skattefri befordring. Regelsættet er godt – hvis det ellers efterleves korrekt.


Under overskriften ”Skattesmæk for at arbejde” har Jyllands-Posten i dag sat fokus på skattereglerne for godtgørelse af erhvervsmæssig kørsel.

 

Regelsættet indebærer, at arbejdsgiveren har mulighed for at udbetale skattefrit kørselsgodtgørelse, når en lønmodtager er påført udgifter ved erhvervsmæssig kørsel for arbejdsgiveren. Det er en betingelse for skattefriheden, at udbetalingen ikke overstiger nærmere fastsatte maksimumssatser, og at dokumentationskravene er opfyldt. Derudover er det en betingelse, at arbejdsgiveren har ført den fornødne kontrol.

 

Reglerne om skattefri befordring er tænkt som et godt tilbud. Hvis reglerne – herunder kontrolforpligtelsen – overholdes, kan arbejdsgiveren uden skattemæssige konsekvenser holde medarbejderen skadesløs og sikre, at der ikke senere opstår strid om medarbejderens godtgørelse i forhold til dennes ligningsmyndighed.

 

ToldSkat har pligt til at reagere, hvis det i forbindelse med en arbejdsgiverkontrol opdages, at betingelserne for skattefrihed ikke umiddelbart er opfyldt.

 

Kompetencen til at træffe afgørelse i forhold til den enkelte medarbejder ligger dog ikke hos ToldSkat, men derimod hos den kommunale ligningsmyndighed – dvs. medarbejderens bopælskommune. Det er derfor ligningsmyndigheden, der afgør om medarbejderen – f.eks. via yderligere dokumentation – kan friholdes for at betale skat af udbetalt kørselsgodtgørelse.

 

De nærmere krav til dokumentation og arbejdsgiverens kontrol af skattefri befordringsgodtgørelse findes i bekendtgørelse nr. 173 af 13. marts 2000. Derudover kan henvises til et tidligere svar fra Skatteminister Kristian Jensens til Folketingets Skatteudvalg.

 

 

Kontakt: Pressesekretær Henriette Kinnunen, tlf. 72 37 09 00