Dato for udgivelse
14 Jan 2005 14:21
Resumé

ToldSkat Sydsjælland har fået et kvalitetsstempel i form af en certificering som Investors in People (IiP).


Investors in People er en international standard, der fokuserer på udvikling og udnyttelse af de menneskelige ressourcer i organisationen i forhold til organisationens forretningsmæssige mål. IiP handler grundlæggende om, at medarbejderne er det vigtigste aktiv i en organisation. Det betyder i praksis, at jo mere effektivt der investeres i udviklingen af medarbejdernes kompetencer i forhold til organisationens mål, jo større mulighed har virksomheden for at opnå gode resultater. Dette er virksomhedernes og borgernes garanti for, at ”ToldSkat sikrer det offentliges indtægter enkelt, effektivt og korrekt” (ToldSkats mission).

 

Investors in People standarden er på linie med f.eks. grønne regnskaber, vidensregnskaber, ISO-certificering og Business Excellence modellen. Den er en imageskabende kvalitetsstempling i forhold til at tiltrække og fastholde arbejdskraft.

 

Standarden er udviklet i England starten af 1990’erne, som et initiativ til at opretholde/genvinde konkurrenceevnen.

 

Ved anvendelse af standarden fokuseres der på handlinger og mindre på gode intentioner. Man får derfor ikke megen ros for udelukkende at fremvise diverse nedskrevne politikker, strategier og handleplaner. Man skal kunne påvise konkrete handlinger og resultater.

 

For at opnå certificering gennemgik ToldSkat Sydsjælland et assessment, hvilket vil sige at vi i perioden 7. december 2004 til 16.december 2004 havde besøg af en assessor fra England. Assessor interviewede i alt 87 medarbejdere og ledere i ToldSkat Sydsjælland. På baggrund af interviewene og diverse materiale skrev assessor en rapport og en indstilling, som blev sendt til et panel i England. Panelet foretog den endelig vurdering om at certificere ToldSkat Sydsjælland.

 

Certificering er som nævnt ovenfor et kvalitetsstempel og det giver os ret til at bruge Investors in People logoet de næste 3 år. Inden der er gået 3 år, skal man re-certificeres. Det er derfor ikke et permanent kvalitetsstempel.

 

I England er mere end 26.000 organisationer certificeret som Investor in People, hvilket svarer til at ca. 35% af den engelske arbejdsstyrke er beskæftiget i virksomheder, der er certificeret.

 

I Danmark er ToldSkat banebrydende i forhold til Investors in People, idet det er den første offentlige virksomhed, hvor en del af enhederne (f.eks. ToldSkat Sydsjælland) er certificeret. Udover ToldSkat er 5 private firmaer certificeret.

 

Yderligere oplysninger: områdedirektør Kim Bak tlf. 72 37 39 99 eller mobil 25 44 05 01 eller fuldmægtig Pia Drostgaard tlf. 72 37 59 61.