Dato for udgivelse
17 Jan 2005 09:57
Resumé
ToldSkat Sydsjælland og Grænsepolitiet i Maribo har gennemført en kontrolaktion mod sort og illegalt arbejde i restaurationsbranchen fredag den 14. januar 2005.

Aktionen var rettet mod 6 virksomheder i Rødby, Holeby og Maribo. Aktionens hovedformål var kontrol af ansættelsesforhold de pågældende steder.

 

En foreløbig opgørelse af indsatsen viser følgende resultat:

 

Der blev i alt antruffet 14 ansatte, heraf havde 4 første arbejdsdag, 2 var på sociale ydelser, 2 var uden arbejds- og opholdstilladelse, hvoraf én blev anholdt, da han var eftersøgt. En virksomhed var nystartet uden at registreringsforhold, næringsbrev og bevilling var bragt i orden.

 

Planchef i ToldSkat Sydsjælland Per Jacobsen udtaler:

 

”Kontrolaktionen viser, at der fortsat er væsentlige problemer med, at for mange virksomheder ikke afregner korrekt indenfor restaurationsbranchen. Billedet ved denne aktion er det samme som ved de tidligere nemlig, at der er ansatte, der arbejder sort og for nogles vedkommende samtidig med, at der modtages dagpenge og sociale ydelser.”

 

ToldSkat vil sammen med politiet fortsætte med lignende kontrolaktioner i fremtiden.

 

”Vi vil have en restaurationsbranche, hvor alle parter viser fair-play, tilføjer Per Jacobsen."

 

Kontakt: planchef Per Jacobsen tlf. 22 60 11 40 eller Erling Iwersen tlf. 54 78 26 63.