Dato for udgivelse
28 Jan 2005 15:18
Resumé
Skatteministeriet er fra den 1. februar 2005 klar til at modtage elektroniske fakturaer fra leverandører og fra de nye Læs Ind-burauer. ToldSkat er også klar til at fakturere elektronisk for de ydelser, som ToldSkat leverer til andre offentlige myndigheder

Skatteministeriet er fra den 1. februar 2005 klar til at modtage elektroniske fakturaer fra leverandører og fra de nye Læs Ind-bureauer. ToldSkat er også klar til at fakturere elektronisk for de ydelser, som ToldSkat leverer til andre offentlige myndigheder.

ToldSkat har i fællesskab med Skatteministeriets departement og Landsskatteretten udviklet en løsning, så alle skatteministeriets institutioner kan modtage og behandle elektroniske fakturaer i et fælles økonomisystem SAP. Løsningen betyder en omlægning af den ressourcekrævende papirhåndtering og giver et bedre overblik over faktura-flowet i institutionerne.

- Udover at den elektroniske faktureringsproces understøtter og fremmer den almindelige digitale udvikling i både samfundet og ToldSkat, er der på sigt et besparelsespotentiale, som skal realiseres i takt med, at leverandørerne går over til elektroniske fakturaer, siger vicedirektør Preben Kristiansen.

ToldSkat har en forventning om, at de fleste store leverandører sender fakturaer elektronisk fra den 1. februar 2005.

- Vi følger Finansministerens henstilling om at være fleksible overfor leverandørerne i startfasen, og vi betaler derfor også regninger, der er sendt på papir til os efter den 1. februar 2005. Leverandører, der sender papir-regninger ind, vil vi henvise til at bruge Læs Ind-bureauer næste gang, tilføjer Preben Kristiansen.

Læs mere om elektronisk fakturering på www.oes.dk

Kontaktperson: Kontorchef Orla Kristensen, tlf. 7237 5783