Dato for udgivelse
08 Mar 2016 12:52
Resumé

4,4 millioner borgere kan fra mandag den 14. marts se deres årsopgørelse i TastSelv via skat.dk. Mange har ikke noget at selvangive, da SKAT har de fleste oplysninger. Det er dog stadig vigtigt at kontrollere tallene.

 


Fra mandag den 14. marts ligger årsopgørelsen klar i TastSelv på skat.dk for omkring 4,4 millioner borgere.

- Rigtig mange borgere har ikke noget at selvangive, da SKAT efterhånden får de fleste oplysninger automatisk. Men derfor skal man alligevel kontrollere tallene og oplyse, hvis man har ændringer eller tilføjelser. Det gælder fx befordringsfradrag, håndværkerfradrag og børnebidrag, fortæller Jørgen Wissing Jensen, der er kontorchef i SKAT.

Nyt i årsopgørelsen for 2015
Som noget nyt kan man i år få hjælp til hvilke fradrag, der kan være relevante for den enkelte. På baggrund af få spørgsmål om den enkelte borgers livsforhold, vises fradrag, der kan være relevante. Det sker via den nye fradragsvejleder.

- Det skal være let at finde ud af hvilke fradrag, der kan være relevant for én. Derfor kan man nu via en guide på skat.dk hurtigt og nemt få information om fradrag, der kan være relevante for én, forklarer Jørgen Wissing Jensen.

Fradragsvejlederen kan findes på skat.dk/fradragsvejleder.

Omkring 40.000 borgere, der enten har pension fra udlandet eller bolig i udlandet, vil i år slippe for at skulle udfylde en selvangivelse og i stedet få en årsopgørelse. Oplysninger om ejendom og pension skønner SKAT på baggrund af oplysninger fra selvangivelsen for 2014.

- Selv om vi automatisk fortrykker skønnede oplysninger for visse borgere med pension fra udlandet eller bolig i udlandet, så er det vigtigt, at man tjekker, om tallene er korrekte, siger Jørgen Wissing Jensen.

Typiske felter, man skal tjekke
Det er vigtigt at kontrollere alle tallene i årsopgørelsen og oplyse, hvis man har ændringer. De fem områder, hvor SKAT erfaringsmæssigt ved, at flest skal tjekke eller selv indberette, er:

  • Kørselsfradrag

  • Børnebidrag

  • Aktier, værdipapirer, udbytte

  • Håndværkerfradrag

  • Privat udlejning

Ændringer eller tilføjelser
Hvis tallene stemmer, og der ikke mangler noget, behøver man ikke at gøre mere. Har man derimod ændringer eller tilføjelser, kan de oplyses til SKAT ved at:

  • indtaste oplysningerne via TastSelv på skat.dk

  • ringe til SKAT på 72 22 28 28

- Hvis man ændrer årsopgørelsen via TastSelv, vil der blive dannet en ny årsopgørelse med det samme, så man straks kan se det nye resultat, siger Jørgen Wissing Jensen.

Fristen for at oplyse ændringer eller tilføjelser til årsopgørelsen er 1. maj. 2016.

Overskydende skat og restskat
Eventuel overskydende skat op til 100.000 kr. vil blive udbetalt på borgernes NemKonto den 12. april for ændringer og tilføjelser indberettet frem til den 31. marts. Hvis man ændrer noget derefter, vil der komme en ny årsopgørelse og eventuelt ny udbetaling eller opkrævning.

- Hvis man skal betale restskat, så kan man i TastSelv få klaret betalingen med det samme med Dankort. Jo tidligere man betaler, jo billigere slipper man i rente, siger Jørgen Wissing Jensen.

Overskydende skat over 100.000 kr. bliver også sat ind på borgernes Nemkonto, men det tager lidt længere tid. Har man selv eller ægtefællen gæld til det offentlige, vil den overskydende skat blive brugt til at betale af på gælden. Udbetaling af en eventuel rest vil tage længere tid end det plejer, men vil senest ske med udgangen af august måned 2016.

Travlhed trods udvidet åbningstid
Når årsopgørelsen er klar, så er der vanen tro mange, der har spørgsmål til SKAT. SKAT har derfor sørget for ekstra bemanding og udvidet åbningstid på telefonerne. Men der kan stadig være ventetid på at komme igennem.

- Vi har kaldt ekstra folk ind til at håndtere de mange opkald, vi får, og vi har udvidet åbningstiden. I alt er 450 personer klar til at svare på spørgsmål. Vi forventer at besvare over 90.000 opkald i den første uge. Men man kan dog stadig forvente ventetid på telefonerne, eller at det i perioder kan være svært at komme igennem, forklarer Jørgen Wissing.

I den første uge vil SKATs telefoner være åbne fra kl. 9 til kl. 20. Og i weekenden den 19. og 20. marts vil man kunne få svar på spørgsmål fra kl. 10 til kl. 16.

Spørgsmål om skat på sociale medier
Borgere, med generelle spørgsmål, kan i år igen få svar på Facebook og via @Skattefar på Twitter.

- På de sociale medier kan man stille generelle spørgsmål på det tidspunkt af døgnet, der passer én bedst - eller få glæde af de svar, andre har fået. Vi får mange spørgsmål via sociale medier, og derfor har vi også her mandet op og udvidet åbningstiden, fortæller Jørgen Wissing.

I den første uge vil SKAT svare på spørgsmål dagligt fra kl. 9 til kl. 20 og i weekenden den 19. og 20. marts vil man kunne få svar på spørgsmål fra kl. 10 til kl. 16.

Digital årsopgørelse
Hvis man er fritaget for Digital Post, vil man få tilsendt årsopgørelsen på papir.
Hvis man ikke er fritaget, så modtager man besked om, at årsopgørelsen nu kan ses i TastSelv på skat.dk, hvis man ikke selv har været inde og se årsopgørelsen inden den 31. marts. Den besked modtager man via mail direkte fra SKAT, hvis man har oplyst en mailadresse til SKAT. Hvis man ikke har oplyst en mailadresse til SKAT, så modtager man besked i den digitale postkasse.

- Vi følger de fælles retningslinjer for offentlig Digital Post. Det vil sige, at årsopgørelsen alene udsendes på papir, hvis man er fritaget for Digital Post, siger Jørgen Wissing.

Hvis man er fritaget for Digital Post, vil man modtage årsopgørelsen fra 16. april.

Ingen årsopgørelse
Hvis man har en udvidet selvangivelse eller er gift med en person med udvidet selvangivelse, kan man ikke se årsopgørelsen i TastSelv allerede den 14. marts. Man vil i stedet kunne se en servicemeddelelse, som indeholder de oplysninger, SKAT kender på det tidspunkt.

 

Læs mere om årsopgørelsen på skat.dk/årsopgørelsen
Se også Informationer om årsopgørelsen for journalister
SKAT offentliggør antal visninger af årsopgørelsen via @skat_dk på Twitter i de første dage hhv. kl. 10 og kl. 18

Yderligere oplysninger: Journalister: 72 37 09 00; borgere: 72 22 28 28