Dato for udgivelse
08 Apr 2016 16:10
Resumé

SKATs kvartalsredegørelse for 4. kvartal 2015 er netop blevet oversendt til Folketingets skatteudvalg.


Fjerde kvartal af 2015 er det første hele kvartal, hvor den automatiske inddrivelse i EFI-systemet har været sat helt i stå. I SKATs kvartalsvise restanceredegørelse er den nominelle værdi af de samlede restancer til det offentlige ved udgangen af fjerde kvartal 2015 opgjort til 82,7 mia. kr.

Helt som forventet i regeringens handleplan "SKAT ud af krisen" er der tale om en stigning i restancerne. Det opgjorte beløb er dog langt fra det beløb, der rent faktisk kan inddrives pga. eksempelvis manglende betalingsevne hos skyldneren.

Manuel inddrivelse
Indtil et nyt automatisk inddrivelsessystem er sat i drift, foregår inddrivelsen af de offentlige restancer manuelt. Det er blandt grundene til, at inddrivelsen ligger på et lavt niveau på ca. 66 mio. kr. om måneden. Regeringen fik i efteråret vedtaget lovgivning, der sikrer, at nye restancer ikke bliver forældede før 2021. Dermed sikres det, at hovedparten af restancerne forventeligt kan inddrives på et senere tidspunkt.

- Vi arbejder på højtryk for at stable et nyt automatisk inddrivelsessystem på benene. Den opgave, må vi erkende, tager tid. Der udføres et stort manuelt inddrivelsesarbejde af mange hundrede medarbejdere i SKAT, som gennemgår de enkelte sager og inddriver så meget, som der nu er grundlag for. Trods det må vi forvente, at de samlede restancer over en periode vil fortsætte med at stige, indtil vi har et nyt og solidt inddrivelsessystem. Men vi har en klar ambition om, at vi løbende inddriver flere penge, herunder også når vi her i april forventer at modregne i overskydende skatter, udtaler fungerende direktør for Inddrivelse i SKAT, Jørgen Rasmussen.

Det nye inddrivelsessystem
På nuværende tidspunkt forventes det, at det nye automatiske inddrivelsessystem, som skal afløse EFI og DMI, kan idriftsættes tidligst primo 2017. For at sikre at et nyt automatisk inddrivelsessystem ikke bliver behæftet med fejl og mangler, er der i første omgang tale om et inddrivelsessystem med relativt enkle funktionaliteter, som der løbende kan bygges videre på for at dække SKATs behov.

I tidligere rapporteringer til Folketingets skatteudvalg har SKAT opgjort omfanget af såkaldt utilsigtet forældelse ud fra opdagelsestidspunktet. Efter den opgørelsesmetode er det estimeret, at der i 2015 skulle afskrives utilsigtede forældelser for en værdi af ca. 0,45 mia. kr. Skyldnerne er af SKAT blevet underrettet om afskrivningen af gælden.

Yderligere oplysninger:
Journalister, tlf.: 7237 0900;
Borgere, tlf.: 7222 1818