Dato for udgivelse
07 Jun 2016 07:30
Resumé

Med en ny afgørelse fra Skatterådet har SKAT fået grønt lys til at intensivere jagten mod mulige skatteunddragere gennem danske banker. En række banker er nemlig forpligtiget til at dele oplysninger med SKAT om personer og selskaber med tilknytning til skattelylande.


SKAT har fået tilladelse til at pålægge en række danske pengeinstitutter at udlevere oplysninger om danskere, der forsøger at sløre deres identitet gennem selskabskonstruktioner i et skattelyland - eller som har tilknytning til rådgivere i skattelylande.

Det er resultatet af en nylig afgørelse fra Skatterådet, som SKAT selv har anmodet om, så man får bedre mulighed for at gå mere grundigt til værks i jagten på potentielle skatteunddragere.

Afgørelsen betyder konkret, at banker er forpligtigede til at udlevere lister over kunder - for eksempel selskaber eller privatpersoner - der har tilknytning til skattelylande eller som på anden måde kan blive brugt til at skjule reelle ejere af selskaber med en konto i et dansk pengeinstitut eller instituttets udenlandske filial.

Hos SKAT glæder man sig over Skatterådets afgørelse.

- Vi er meget tilfredse med, at Skatterådet giver os mulighed for at indhente yderligere informationer til at belyse sager om skatteunddragelse. Det er helt afgørende i komplicerede og internationale sager, at vi kan skaffe så mange oplysninger som overhovedet muligt. Vi har kun mulighed for at løfte skattesager, hvis vi har helt konkret dokumentation, så det er godt nyt for os, siger indsatsdirektør i SKAT, Jim Sørensen.

Pengeinstitutter har allerede pligt til på forespørgsel at afgive oplysninger, som myndighederne skønner har væsentlig betydning for dansk beskatning. Det gælder dog kun navngivne kunder. Med den nye afgørelse gælder oplysningspligten også, hvis der er tale om unavngivne personer.

De oplysninger, som SKAT kan kræve af bankerne som følge af oplysningspligten, skal opfylde to kriterier.

For det første skal kunderne have tilknytning til Danmark - enten som fysiske personer med bopæl i Danmark eller registreret som "juridiske personer" i Danmark, for eksempel fonde og foreninger som er registreret hos danske myndigheder.

For det andet skal kunderne have forbindelse til et af i alt 37 kendte skattelylande eller have tilknytning til en række kendte rådgivningsfirmaer.

De 37 lande omfatter bl.a. Liechtenstein, De Forenede Arabiske Emirater, Panama, Cayman Islands, Malta og Singapore.

Med oplysningspligten kan SKAT afkræve oplysninger fra pengeinstitutterne helt tilbage fra 1. januar 2007 og frem til i dag.

SKAT er lige nu i gang med at endevende 65 danske "spor" fra de oplysninger fra Panama-papirerne, som er blevet offentliggjort.

Det drejer sig om navngivne selskaber og privatpersoner, som optræder i den database med oplysninger, som den internationale journalistiske gravergruppe, ICIJ, har offentliggjort.

Det er endnu for tidligt at sige, hvad der kommer ud af SKATs undersøgelse af de danske emner i Panama-papirerne, understreger indsatsdirektør i SKAT, Jim Sørensen.

- Vi har identificeret 65 emner, som vi nu undersøger til bunds. Det tager tid, for vi skal naturligvis vende hver en sten, før vi eventuelt kan gå videre med oplysningerne. Det er vigtigt at huske, at de navne, vi nu undersøger, ikke nødvendigvis har gjort noget ulovligt, siger Jim Sørensen.

Se Skatterådets afgørelse.

Yderligere oplysninger: Journalister, tlf.: 7237 0900; Borgere, tlf.: 7222 1818