Dato for udgivelse
24 Jun 2016 12:09
Resumé

SKAT har i dag offentliggjort en ny rapport, der giver borgere og virksomheder mulighed for at følge SKATs kontrolarbejde og kontrolbeføjelser tæt.


For tredje år i træk udgiver SKAT den såkaldte Gennemsigtighedsrapport, der har til formål at skabe åbenhed om SKATs kontrolarbejde og de regler, der danner grundlag for kontrollen af borgere og virksomheder i Danmark.

Rapporten giver borgere og virksomheder mulighed for at få indblik i de love, SKAT benytter sig af, når de eksempelvis kontrollerer private og selvstændiges selvangivelser og selskabers regnskabsmateriale, der kan have betydning for virksomhedens skattebetaling. I rapporten gives der tilmed indblik i, hvilke kontrolindsatser SKAT har prioriteret i løbet af 2015.

- Det er især vigtigt, at der er åbenhed om vores beføjelser i det omfattende kontrolarbejde, vi udfører. Borgere og virksomheder skal kunne vide hvordan, hvorfor, hvor meget og på hvilket lovgrundlag, vi kontrollerer dem. Det giver Gennemsigtighedsrapporten, fortæller indsatsdirektør i SKAT, Jim Sørensen.

Hvert år håndterer SKAT skattebetalingen for 4,6 mio. borgere og 600.000 virksomheder og tjekker, at de betaler den skat, de skal. Det sker blandt andet gennem vejledning og service, men også gennem kontrol af borgere og virksomheders årsopgørelser og regnskaber.

Gennemsigtighedsrapporten viser, at SKAT foretog omkring 198.000 kontroller af borgernes og virksomheders skattebetaling i 2015.

Sidste års kontroller fordelte sig med ca. 22.700 på borgerområdet, ca. 41.000 på virksomhedsområdet, ca. 107.000 på told- og afgiftsområdet, ca. 16.000 målrettet sort økonomi og endelig ca. 9.600 kontroller målrettet narko, våben og økonomisk kriminalitet.

Fra 2014 til 2015 har SKAT oprustet toldkontrollen af postpakker som følge af et styrket fokus på den øgede internethandel i Danmark. Der blev i 2015 foretaget cirka 91.000 kontroller af post mod cirka 49.000 året før, og det er især denne kontrolprioritering, der er udslagsgivende for den samlede stigning i antallet af kontroller fra 2014 til 2015.

Det samlede antal kontroller, som SKAT foretager, svinger år for år, da det afhænger af de konkrete indsatsprojekter, som SKAT prioriterer det pågældende år. For eksempel havde SKAT sidste år et særlig kontrolfokus på værdipapirer. Det betyder, at SKAT udførte godt 7.800 flere kontroller på borgerområdet end sidste år.

- Vores opgave er at fokusere kontrollen på de områder, hvor vores arbejdsindsats giver den størst mulige effekt. I et år hvor der har været stor interesse for vores kontrolindsats på forskellige områder, er det glædeligt, at Gennemsigtighedsrapporten giver et åbent indblik i, hvad vi foretager os, siger indsatsdirektør, Jim Sørensen.

Læs Gennemsigtighedsrapport - SKATs kontrolarbejde i 2015 her.

Fakta: Gennemsigtighed i SKATs kontrolarbejde
Hvert år udgiver SKAT den såkaldte Gennemsigtighedsrapport, som har til formål at skabe åbenhed om SKATs kontrolarbejde og de regler, som danner grundlag for de kontrolbeføjelser, SKAT anvender over for borgere og virksomheder.

Ud over Gennemsigtighedsrapporten, der giver et indblik i kontrolaktiviteter det forgangne år, udgiver SKAT også hvert år en Kontrolaktivitetsplan, der indeholder de kontrolaktiviteter, SKAT udfører i løbet af året.

SKAT udgiver desuden de såkaldte compliance-rapporter hvert andet år. Rapporterne analyserer borgernes og virksomhedernes regelefterlevelse. Analyserne indgår som en vigtig del af grundlaget for prioriteringen af de aktiviteter, der iværksættes år for år.

Yderligere oplysninger: Journalister, tlf.: 7237 0900; Borgere, tlf.: 7222 1818