Dato for udgivelse
01 Jul 2016 12:02
Resumé

Siden 1. april har SKAT inddrevet 2,1 mia. kr. ved automatisk modregning i overskydende skatter. SKATs seneste restanceredegørelse er netop sendt til Folketingets Skatteudvalg.


SKAT er lykkes med at genetablere en model for automatisk modregning af skyldneres gæld til det offentlige. I den kvartalsvise restanceredegørelse for første kvartal 2016, som i dag er sendt til Folketingets Skatteudvalg, fremgår det, at SKAT har inddrevet 1,8 mia. ved at modregne borgernes gæld i overskydende skatter fra 1. april til udgangen af maj. Beløbet er i løbet af juni steget til i alt 2,1 mia. kr.

Genetableringen af den automatiske modregning i overskydende skatter er et af de første store skridt, mens der arbejdes på et nyt og permanent inddrivelsessystem. Netop fordi modregningen i overskydende skatter er gennemført fra april til juni, fremgår de inddrevne 2,1 mia. kr. således ikke i selve opgørelsen af de samlede restancer, som er opgjort efter 1. kvartal.

Allerede inden den automatiske modregning var der fremskridt i inddrivelsen. I årets første tre måneder inddrev SKAT således i gennemsnit knap 110 mio. kr. hver måned. I efteråret 2015 lå niveauet på gennemsnitligt 66 mio. kr. om måneden.

Trods fremgangen ligger det samlede inddrivelsesprovenu fortsat lavere, end før den automatiserede inddrivelse via it-systemet EFI blev lukket ned i september 2015. Som forventet er de samlede restancer steget. Ved udgangen af marts er skyldnernes samlede restancer til det offentlige 87,2 mia. kr.

- SKAT arbejder på højtryk for at inddrive så meget af borgernes gæld til det offentlige som muligt. Med modregningen i overskydende skatter bevæger vi os i den rigtige retning, mens vi er i gang med at skabe et nyt og solidt inddrivelsessystem. For SKAT er det et vigtigt og effektivt værktøj til, at skyldnerne får betalt deres gæld. Når det er sagt, står vi med en restancemasse, som vi forventer også vil stige yderligere fremover, siger Lizzi Jakobsen, direktør for inddrivelse i SKAT.

Læs Restanceredegørelse for første kvartal 2016.

 

Yderligere oplysninger: Journalister, tlf.: 7237 0900; Borgere, tlf.: 7222 1818