Forskudsopgørelsen er en slags budget over din forventede indkomst og skat. Hvis dit liv eller økonomi ændrer sig, skal du tilpasse din forskudsopgørelse. Så betaler du løbende den rigtige skat.

Er der sket nyt i dit liv eller i din økonomi? 

Vælg en eller flere situationer, der er relevante for dig

Felter du skal tjekke og rette på forskudsopgørelsen:

Vælg en situation og få vist de felter, du skal tjekke.

Felt 417
Gå til forskudsopgørelsen, felt 417 - Befordring
Felt 201
Gå til forskudsopgørelsen, felt 201 - Lønindkomst mv.
Felt 304
Gå til forskudsopgørelsen, felt 304 - Sygedagpenge, arbejdsløshedsdagpenge og barselsdagpenge
Felt 216
Gå til forskudsopgørelsen, felt 216 Kontanthjælp, delpension og orlovs-/fleks-/ledighedsydelse, flekslønstilskud mm.
Felt 221
Gå til forskudsopgørelsen, felt 221 - Overskud af selvstændig virksomhed før fradrag for medarbejdende ægtefælle, før AM-bidrag, renter og rentekorrektion
Felt 435
Gå til forskudsopgørelsen, felt 435 - Underskud af selvstændig virksomhed før renter og rentekorrektion
Felt 999
Gå til forskudsopgørelsen, felt 999 - Er du ophørt med virksomhed tidligere end 2021? eller Er du ophørt med virksomhed i 2021?
Felt 481
Gå til forskudsopgørelsen, felt 481 - Renteudgifter af gæld til pengeinstitutter mv.
Felt 483
Gå til forskudsopgørelsen, felt 483 - Renteudgifter af gæld til realkreditinstitutter

1

2

Gå til Oftest tilføjede felter og vælg Købt ejendom

Gå til forskudsopgørelsen, Oftest tilføjede felter, og vælg Købt ejendom

Gå til Eksisterende ejendomme. Klik på adressen, og vælg Sælg ejendom.

Gå til forskudsopgørelsen, Gå til Eksisterende ejendomme. Klik på adressen, og vælg Sælg ejendom

Der er muligvis flere situationer end de viste, der kan være relevante for dig.

Se og ret din forskudsopgørelse

Læs mere om situationerne, der har betydning for din forskudsopgørelse

Du skal rette din forskudsopgørelse, når der sker større ændringer i din økonomi. Eksempler:

Har hjemmearbejdsdage (har betydning for eventuelt kørselsfradrag)
Går op eller ned i løn
Får nyt job
Mister job 

Køber bolig eller fritidsbolig
Sælger bolig eller fritidsbolig

Lukker min virksomhed
Min virksomheds overskud har ændret sig
Starter egen virksomhed

Bliver gift eller skilt
Begynder at få pension eller efterløn
Indbetaler mindre eller mere til pensionsopsparing
Begynder eller stopper med at få SU
Begynder eller stopper med at få kørselsfradrag
Får eller stopper med at have fradrag for renteudgifter
Renteudgifter ændrer sig

Forskudsopgørelsen kommer hvert år i november, hvor du kan se vores bud på, hvordan din skat bliver i det kommende år. Hvis der sker ændringer i din økonomi, bør du rette forskudsopgørelsen, så du løbende betaler den rigtige skat.

Når du retter din forskudsopgørelse i TastSelv, retter du også dit skattekort, som automatisk bliver sendt til fx din arbejdsgiver, SU eller dit pensionsselskab.

Hvis du vil se, hvad du faktisk har tjent, fået i fradrag og betalt i skat sidste år, finder du det på din årsopgørelse.

Læs mere om årsopgørelsen.

Forskudsopgørelsen viser, hvad vi i Skattestyrelsen forventer, du har af indtægter og udgifter i det kommende skatteår. Den indeholder de tal, som din skat for det kommende år vil blive beregnet efter. 

Din forskudsopgørelse - og det, du selv løbende retter og oplyser her - er vigtig for din økonomi, da den er fundamentet for både:

 • Din løbende betaling af skat i 2023, dine fradrag og dit skattekort
 • Din årsopgørelse for 2023.
  I marts 2024 får du at vide, om du i 2023 enten har betalt for meget i skat (og får penge tilbage), om du har betalt for lidt (og skal betale restskat), eller om du har betalt den korrekte skat. Årsopgørelsen kigger bagud og viser, hvad du har haft af indkomst og fradrag og betalt i skat.  

Derfor skal du løbende rette forskudsopgørelsen, når der sker nyt i din økonomi eller i dit liv.

Forstå din forskudsopgørelse og årsopgørelse

Grafikken viser en mand der holder to papirer oppe, som repræsenterer hhv. Årsopgørelsen og Forskudsopgørelse

Hvad er det?

Forskudsopgørelsen

Er vores beregning af dine indtægter for det kommende år, og hvad du skal betale i skat.

 • Forskudsopgørelsen er:
 • Budget
 • Gælder kommende år
 • Kan justeres løbende

Årsopgørelsen

Er dit regnskab for det foregående år, hvor du kan se, hvad du reelt har tjent og betalt i skat.

 • Årsopgørelsen er:
 • Regnskab
 • Gælder sidste år
 • Opgøres én gang årligt

Hvornår sker der noget?

Du kan se din forskudsopgørelse på skat.dk/tastselv hvert år fra midt i november.

Du kan se din årsopgørelse på skat.dk/tastselv hvert år midt i marts.

Hvad skal jeg gøre?

Forskudsopgørelsen

Justér din forskudsopgørelse, når du får den, eller hvis du fx:

 • Går op/ned i løn
 • Har hjemmearbejdsdage
 • Optager lån
 • Starter/lukker virksomhed

Årsopgørelsen

Tjek din årsopgørelse og se, om du får skat tilbage eller skal betale restskat:

 • Se, om oplysningerne er rigtige
 • Ret evt. oplysningerne

Når du sørger for at rette forskudsopgørelsen med de rigtige tal og oplysninger, kommer du automatisk til at betale den rette skat hver måned. Og du undgår derfor at få et skattesmæk og skulle betale restskat ved årsopgørelsen. Du kan rette flere gange i løbet af året.

Vær opmærksom på, at vi i Skattestyrelsen ikke automatisk får alle tal ind i vores systemer. Forskudsopgørelsen modtager ikke løbende informationer, når fx din løn stiger eller falder, når du går på pension, har nye renteudgifter, køber bolig osv. 

Husk, at når du opdaterer din indkomst i forskudsopgørelsen, skal du skrive det samlede beløb, du forventer at tjene eller har som indkomst i løbet af hele året. Også når du fx har et halvt år med løn og et halvt år med SU, dagpenge eller pension.
Når du har rettet i din lønindkomst i forskudsopgørelsen, vil det få betydning for dit skattekort og dine fradrag senest i den kommende måned.  

Brug kun dit hovedkort ét sted

Dit hovedkort skal bruges der, hvor du tjener mest (fx arbejde eller SU). Bemærk, at du kun kan bruge dit hovedkort ét sted. Du skal selv fortælle dine udbetalere, om de skal bruge dit hovedkort eller bikort. Hvis fx SU eller en arbejdsgiver allerede bruger dit hovedkort, skal du bruge bikortet til dine andre job. På den måde betaler du den rette skat løbende.

Læs om forskudsopgørelsen, når din indkomst ændrer sig
Brug beregneren Regn ud, hvad du får udbetalt
Læs om fradrag
Læs om skat for unge og studerende
Læs om pension og efterløn

Når du har lavet en eller flere rettelser eller tilføjet nye oplysninger til forskudsopgørelsen og godkendt ændringerne, sker der følgende: 

 • Vi danner en ny forskudsopgørelse til dig
 • Du får et nyt, tilrettet skattekort i TastSelv
 • Skattekortet bliver automatisk sendt til din arbejdsgiver og/eller andre udbetalere
 • Din trækprocent og dit månedsfradrag (det beløb, du ikke betaler skat af hver måned) bliver automatisk beregnet, når du ændrer din indkomst
 • Du kommer til at betale den korrekte skat hver måned og får måske en bedre balance i din økonomi
 • Du får de rette fradrag  (Er du i tvivl, om du får de fradrag, du skal have, kan du bruge vores fradragsvejleder)
 • Vi ser på det, du oplyser til os i TastSelv. Vi tjekker blandt andet de skatteforhold, hvor der ofte sker fejl
 • Hvis vi kan se, at din økonomi har ændret sig, og du ikke selv foretager en ændring, så sender vi dig måske et forslag til en ny forskudsopgørelse.

Sådan tjekker vi tal og oplysninger 

Det er dit ansvar at oplyse de rette tal, fradrag og andre oplysninger i forskudsopgørelsen og i årsopgørelsen. 

Når din økonomi ændrer sig, skal din forskudsopgørelse følge med, så du løbende betaler den rigtige skat og får de rette fradrag. 

Hvis vi kan se, at din økonomi har ændret sig, og du ikke selv har ændret din forskudsopgørelse, sender vi dig måske et forslag til en ny forskudsopgørelse. Oplysningerne om ændringerne har vi enten fra din årsopgørelse eller fra en eller flere parter, der udbetaler indkomst til dig (fx løn, dagpenge eller pension). Forslaget er en service til dig, og det skal hjælpe dig med at betale den rigtige skat løbende.

I TastSelv har vi indbygget nogle hjælpe- og kontrolfunktioner. Herved forebygger vi, at der sker fejl, allerede inden du trykker godkend. Vi har også digitale screeninger, når vi modtager nye tal og oplysninger. Hvis noget ikke stemmer, vil vi typisk kontakte dig. 

Vil du sætte din trækprocent op, skal du bede din arbejdsgiver om at gøre det. Du kan ikke selv gøre det, og vi kan heller ikke gøre det for dig.

Pas på med at sætte din indkomst op

Du kan sandsynligvis heller ikke få ændret din trækprocent ved at sætte din indkomst op. Det fungerer kun, hvis du betaler topskat.

Er din indkomst under 428.169 kr. i 2023 (408.451 kr. i 2022), risikerer du at komme til at betale for lidt i skat, hvis du sætter din indkomst op. Det sker, fordi du automatisk vil få et større beskæftigelsesfradrag, end du har ret til.

Sæt dine fradrag ned i stedet

Du kan sætte dine fradrag ned (fx rentefradrag eller kørselsfradrag) for at betale mere skat i løbet af året. På den måde mindsker du sandsynligheden for at skulle betale penge tilbage, når året er gået.

Hvis din økonomi ændrer sig, kan du selv regne ud, om du også bør ændre i din forskudsopgørelse. Det gør du ved at beregne din skat for 2023 og sammenholde resultatet med din nuværende forskudsopgørelse. Det kræver dog, at du har godt styr på din økonomi, da du selv skal taste alle relevante beløb. Her kan du beregne din skat for 2023. 

Har din indkomst, trækprocent eller dit fradrag ændret sig? Så kan du regne ud, hvad det betyder for din næste udbetaling.

Får du de fradrag, du skal have? Hvis du er i tvivl, så prøv vores fradragsguide og se, hvilke fradrag der kan være relevante for dig.
Guiden er målrettet lønmodtagere. Er du selvstændig, skal du derfor være opmærksom på, at vejlederens resultater ikke er dækkende.

Find dine fradrag