Den nye ejer skal omregistrere eller afmelde køretøjet inden tre uger. Bliver det ikke gjort, kan sælger bede Motorstyrelsen afmelde køretøjet.

Du kan omregistrere dit nye køretøj på tre måder:

Omregistrer et køretøj i Motorregistret

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.