Når du flytter fra Danmark er det dit arbejde og din bopæl, der afgør, hvor du skal betale skat og af hvad.

Vi anbefaler, at du ringer til os på 72 22 28 92, efter du er flyttet og har frameldt dig på Folkeregisteret. Vi tager stilling til din skattepligt med det samme, hvis det er muligt, og vejleder dig ellers i, hvad du skal sende til os om din fraflytning.

 • Fuld skattepligt i Danmark: Når du har helårsbolig til rådighed her i landet. Du skal oplyse hele din indkomst, uanset om den er fra Danmark eller udlandet.
 • Begrænset skattepligt i Danmark: Når du har indtægter fra Danmark, men ikke har helårsbolig. Du skal oplyse dine indtægter fra Danmark.
 • Ingen skattepligt i Danmark: Når du hverken har bolig eller indtægter her i landet. Du skal hverken oplyse eller betale skat i Danmark.

Sælger du din ejendom eller opsiger din lejebolig, ophører din fulde skattepligt til Danmark. Hvis du lejer din bolig ud, skal lejekontrakten være uopsigelig fra din side i mindst tre år for, at den fulde skattepligt kan ophøre.

Har du hverken ejendom eller indtægter fra Danmark efter du er flyttet, og vi har vurderet, at din fulde skattepligt er ophørt, skal du kun give oplysninger indtil datoen for din fraflytning.

Hvis du driver en virksomhed i Danmark, når du flytter til udlandet, kan det have indflydelse på, hvor du er skattepligtig.

Stopper du med at drive virksomhed i Danmark?

Har du en virksomhed i Danmark, der ikke længere er aktiv, skal du afmelde den på Luk virksomhed (Virk.dk).

Er du i tvivl, om du fortsætter med at drive virksomhed i Danmark efter, at du er udrejst?

Er du i tvivl, om du skal beholde din virksomhed som aktiv i Danmark, kan du få vejledning ved at ringe til Skattestyrelsen på 72 22 28 27.

Hvis du stadig ejer ejendom eller har indtægter i Danmark, når du flytter, og vi har vurderet, at din fulde skattepligt ophører, bliver du begrænset skattepligtig til Danmark.

Er du begrænset skattepligtig, betyder det, at du kun skal betale skat af visse indkomster fra Danmark. Det kan for eksempel være:

 • Indtægter af dansk ejendom
 • Lønindkomst for arbejde udført i Danmark
 • Pension, folkepension, bestyrelseshonorar, SU og andre A-indkomster
 • Aktieudbytte
 • Ejendomsværdiskat af dansk sommerhus eller feriebolig.

Læs mere om dansk pension, når du flytter til udlandet

Hvis du har aktiver i Danmark, når du flytter - fx værdipapirer med en værdi på over 100.000 kr. - skal du muligvis betale fraflytterskat. Læs mere om fraflytterbeskatning (Den juridiske vejledning), eller ring til os på 72 22 28 94, hvis du har spørgsmål.

Hvis du

 • bor hos dine forældre, inden du rejser, og
 • regner med at bo hos dem igen, når du flytter tilbage

vil du typisk være fuldt skattepligtig til Danmark.

Hvis du bor i lejebolig eller på kollegium, og du fremlejer din bolig for en periode på under tre år, mens du er væk, vil du også være fuldt skattepligtig til Danmark.

SU:

 • Du skal betale fuld skat af din SU til Danmark - ligesom hvis du studerer i Danmark.
 • Du kan også blive skattepligtig af din SU i studielandet. Danmark har dog indgået dobbeltbeskatningsoverenskomster med en række lande, hvilket gør, at nogle studielande ikke beskatter stipendier, som studerende får fra Danmark.

Læs mere om SU og skat.

Skattefri studierejselegater:

 • Får du et legat, der er betinget af, at du bruger det til studierejser i udlandet, skal du ikke betale skat af det. Det er dog en betingelse, at du bruger legatet til at dække sædvanlige udgifter til kost, logi og små fornødenheder samt dokumenteret udgift til undervisning.
 • Du skal kunne dokumentere udgifterne i originalbilag og oplyse dem til os, så de bliver trukket fra i studierejselegatet.

Ph.d.-studerende:

 • Er du ansat efter aftalen mellem AC og finansministeriet og i hele forløbet indskrevet til forskeruddannelse i udlandet, er du ansat af den danske stat og dermed fuldt skattepligtig til Danmark.

Arbejdsindkomst i udlandet:

 • Arbejder du i fritiden i studielandet, vil lønnen normalt blive beskattet i studielandet. Når du er fuldt skattepligtig til Danmark, skal du også betale skat til Danmark.
 • Danmark har dog indgået en række dobbeltbeskatnings-overenskomster, der regulerer hvilket land, der har ret til at beskatte lønnen. Læs mere om dobbeltbeskatnings-overenskomster i den juridiske vejledning.

Hvis du er fuldt skattepligtig i Danmark og er i udlandet i mindst seks måneder, skal du - under visse betingelser - ikke betale dansk skat af din udenlandske løn. Læs mere om betingelserne i Ligningslovens § 33 A (den juridiske vejledning)

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.