Når du bor i udlandet, men arbejder i Danmark, er du begrænset skattepligtig. Hvis du hver dag pendler mellem din bolig i hjemlandet, fx Sverige eller Tyskland, og dit arbejde i Danmark, kan du ikke blive fuldt skattepligtig i Danmark, uanset hvor længe du arbejder her.

Det betyder, at du skal betale skat af din løn her i Danmark, og at du kan trække de udgifter fra, som vedrører din danske løn, fx kørselsfradrag, rejseudgifter, fagforening og a-kasse.

Du skal registreres hos os og have et skattekort, så du kan betale skat af din danske indkomst. Har du ikke tidligere været i Danmark, skal du også have et skattepersonnummer. Det kan du søge om via en digital ansøgning (er på dansk, engelsk, tysk, polsk, rumænsk og litauisk) eller ved at udfylde blanket 04.063, som du sender til os sammen med en kopi af dit pas og din kontrakt med din arbejdsgiver. Har du ikke et pas, kan du sende en kopi af dine identifikationspapirer.

Du skal oplyse om din bolig - både her og i udlandet - og om dit ansættelsesforhold, herunder hvornår du starter/slutter, lønnens størrelse og eventuelle fradrag, fx kørselsfradrag og rejseudgifter.

Blanket 04.063 findes på de samme sprog som den digitale ansøgning, dvs. dansk, engelsk, tysk, polsk, rumænsk og litauisk:

Læs mere, hvis du bor i Sverige: Skat i Øresundsregionen

Hvis mindst 75 procent af din samlede indkomst beskattes i Danmark, kan du bruge skattereglerne for grænsegængere.

Når du har så meget af din indkomst i Danmark, kan vi udvide din fradragsret, så du også kan få fradrag for udgifter, som ikke vedrører den indkomst, som vi beskatter i Danmark. Det kan fx være renter i udlandet, eller din ægtefælles personfradrag, hvis denne ikke har indkomst, hverken i Danmark eller udlandet.

Hvis du i forbindelse med din forskudsopgørelse ønsker beskatning efter skattereglerne for grænsegængere, skal du kontakte os, og du skal indsende flere oplysninger.

Læs mere om grænsegængerreglerne

Læs mere, hvis du bor i Sverige: Skat i Øresundsregionen

Hvis du har en helårsbolig til rådighed i Danmark, eller hvis du opholder dig i Danmark i over 6 måneder uden at tage hjem til dit hjemland, vil du efter danske regler blive fuldt skattepligtig til Danmark.

Hvis du samtidig stadig er fuldt skattepligtig til dit hjemland, er du nu fuldt skattepligtig til to lande. Du skal derfor sende dokumentation til os for, at du er fuldt skattepligtig i dit hjemland, så vi kan afgøre, hvem der har beskatningsretten som bopælsland efter en dobbeltbeskatningsaftale.

Vi laver herefter en konkret vurdering af din situation, herunder hvor dine personlige og økonomiske interesser ligger. Det betyder, at du anses for at have bopælsland i det land, som du har størst tilknytning til, både økonomisk og personligt. Det land, hvor du har størst tilknytning, vil beskatte dig som fuldt skattepligtig, og det andet land vil som udgangspunkt kun beskatte dig, som hvis du var begrænset skattepligtig.

Ønsker du at være omfattet af reglerne om dobbeltdomicil, skal du sende dokumentation for, at du er fuldt skattepligtig i dit hjemland. Du kan indsende dokumentationen via TastSelv under Kontakt/Skriv til os/Indsend-indberet til os/Udland/Bekræftelse af skattepligt.

Når du ikke er ansat direkte af den danske virksomhed, men i stedet er sendt afsted for en udenlandsk arbejdsgiver for at udføre en arbejdsopgave hos en dansk virksomhed, er der tale om arbejdsudleje. Det betyder, at den udenlandske virksomhed udlejer din arbejdskraft til den danske virksomhed, som bestemmer, hvad du skal lave, og stiller fx værktøj til rådighed. Er du ansat under disse forhold, skal du ikke have et skattekort, men skal i stedet bruttobeskattes med 8 procent am-bidrag og 30 procent indkomstskat. Du har ingen fradrag, men i stedet en lavere skatteprocent.

Du kan vælge i stedet at blive beskattet efter de almindelige danske skatteregler. Læs mere:

Valg af beskatning efter almindelige regler i Den juridiske vejledning.

Den danske virksomhed skal sørge for, at du betaler am-bidrag og indkomstskat. Læs mere:

Leje af medarbejdere fra udlandet - arbejdsudleje

Hvis du bor i udlandet, men pendler til arbejde i Danmark, kan coronasituationen have indflydelse på din skat.
Læs mere om, hvordan du kan være påvirket på Grænsependler i en coronatid

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.