Hvis din arbejdsgiver har stillet en bolig til rådighed for dig, og du betaler en lavere leje end markedslejen, skal du betale skat af forskellen mellem den leje, du betaler, og markedslejen, plus eventuelle tilskud til for eksempel opvarmning.

  • Hvis din arbejdsgiver stiller en helårsbolig til rådighed for dig, er det et personalegode.
  • Hvis du betaler en lavere leje end markedslejen, skal du betale skat af forskellen.
  • Værdien af den fri bolig fastsættes til boligens markedsværdi.
  • Værdien er B-indkomst.

Skriv værdien af fri bolig i din forskudsopgørelse, felt 229

Se din årsopgørelse, rubrik 17

Hvis arbejdsgiveren selv lejer boligen, der stilles til rådighed for den ansatte, anvendes den leje, som arbejdsgiveren betaler, hvis der er tale om et lejeforhold mellem uafhængige parter (reel markedsleje).

Hvis arbejdsgiveren ikke selv betaler leje, skal arbejdsgiveren finde markedslejen ved for eksempel at se på lejen i lignende boliger i området.

Din arbejdsgiver skal oplyse, at du har fri bolig stillet til rådighed

Det vil stå i rubrik 17 på årsopgørelsen. Du kan selv skrive det på din forskudsopgørelse, felt 229.

Præster, viceværter, skovfogeder og andre, der har rådighed over en bolig, hvor der er tilknyttet en bopæls- og/eller fraflytningspligt, får et nedslag i det skattepligtige beløb. Nedslaget er på 30 procent, hvis du har rådighed over en bolig med både bopæls- og fraflytningspligt.

Har du kun pligt til at flytte ved ansættelsesophør, er nedslaget på 10 procent.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.