Du kan indberette løn og honorarer til dine ansatte via det gratis system LetLøn.

Der er 2 forskellige ordninger i LetLøn:

 • Beregningsordning (du har intet lønsystem)
 • Indberetningsordning (du har eget lønsystem)

Du tilmelder dig en af ordningerne i TastSelv Erhverv. De fleste vælger beregningsordningen.

 • Du skal være registreret som arbejdsgiver, før du kan bruge LetLøn.
 • Du kan tilmelde dig LetLøn fra den 1. i indeværende måned.
 • Før du tilmelder dig, skal du have indberettet løn, A-skat osv. for perioder før tilmeldingen.
 • Du kan ikke indberette pension og beregne søn- og helligdagsbetaling via LetLøns beregningsordning.

Corona: A-skattelån og udskudte betalingsfrister
Folketinget har vedtaget en række låneordninger for A-skat og am-bidrag til virksomheder som følge af coronavirus. Desuden er betalingsfristen for A-skat og am-bidrag udskudt. OBS: Du skal stadig indberette som hidtil.

Læs om A-skattelån og udskudte betalingsfrister på skat.dk/corona

Tilmeld dig LetLøn i TastSelv Erhverv

Registrer dig som arbejdsgiver (virk.dk)

Du kan få hjælp til at indberette i LetLøn i vores videoer: LetLøn for selskaber del 1 og del 2. Vi anbefaler, at du ser guiderne på fx en tablet, mens du indberetter via pc.

Se videoer om, hvordan du indberetter i LetLøn.

Du kan bruge LetLøns beregningsordning, hvis du ikke selv har et lønsystem. Ordningen er især god til virksomheder med få ansatte.

Beregningsordningen beregner altid efter de regler, der gælder for de enkelte områder. Bruger du beregningsordningen, behøver du ikke selv at kende reglerne for, hvordan man beregner am-bidrag, A-skat, ATP og feriepenge.

Sådan fungerer beregningsordningen:

 1. Du afgiver stamoplysninger og indtaster dine ansattes løn og antal timer.
 2. Du får et beregningssvar, som svarer til de oplysninger, der normalt står på en lønseddel.
 3. Du overfører selv nettolønnen til dine ansatte og overfører skatten og ATP til LetLøn.

Du kan bruge LetLøns indberetningsordning, hvis du indberetter via et lønsystem.

Bruger du indberetningsordningen bliver am-bidrag, A-skat og ATP automatisk opkrævet og videresendt til Skattestyrelsen og ATP.

Du kan indberette statistikoplysninger og pension til følgende pensionsinstitutter:

 • Industriens Pension
 • PMF-Pension
 • Sampension (her kun Grafisk Pension, Kommunernes Pensionsforsikring, StK:Pension).

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.