Dato for udgivelse
24 Nov 2016 14:16
Resumé

Efter et års pause er SKAT fra december 2016 igen i stand til at modregne gæld til det offentlige, når det kommer til udbetaling af bl.a. landbrugsstøtte og fiskeristøtte fra EU

 


I første halvdel af december vil en del danske støttemodtagere, hovedsageligt landmænd, med gæld til det offentlige modtage brev om, at der er modregnet i den støtte, de modtager.

På grund af nedlukningen af EFI (Et Fælles Inddrivelsessystem) i september 2015 er der ikke modregnet i den støtte, der er udbetalt efter det tidspunkt. SKAT har siden da arbejdet på tekniske løsninger, som bl.a. har været brugt til at modregne i overskydende skatter. Den løsning er nu også klar til modregning i bl.a. landbrug- og fiskeristøtte. 

- Vi har nu genoptaget modregning bl.a. i landbrugs- og fiskeristøtten fra EU, der blev stillet i bero i september 2015. Modregningen er et redskab, der gør, at vi mere effektivt kan inddrive borgernes gæld til det offentlige. Det er ikke et nyt redskab, men et udtryk for at vi nu er tilbage til at kunne modregne i støtte fra EU mv., som tilfældet var, inden EFI blev stillet i bero, fortæller Ronnie Eriksson, underdirektør i SKAT.

Støttemodtagere, der får modregnet deres gæld, får besked i deres e-Boks eller via fysisk brev. Her vil det fremgå, hvor meget der er trukket fra i udbetalingen, og hvor meget der vil blive udbetalt. Støttemodtagere med gæld til det offentlige, der er sendt til SKAT Inddrivelse, vil automatisk få tilsendt den respektive støtte fra SKAT gennem deres NemKonto. Det gælder også, hvis SKAT ikke har modregnet. Resten vil modtage udbetalingen fra NaturErhvervstyrelsen.

Alle henvendelser vedr. modregning i støtten fra NaturErhvervstyrelsen rettes til SKAT.

Yderligere oplysninger: Journalister, tlf.: 7237 0900; Borgere og virksomheder, tlf.: 7222 1818