Dato for udgivelse
06 Dec 2016 10:05
Resumé

SKAT samler kræfterne i ny stærk organisering. Claus Middelboe Andersen er konstitueret som ny direktør for It & Data i SKAT.

 


Mandag den 5. december træder en ny og styrket organisering i værk. It & Data etableres som selvstændigt forretningsområde i SKAT.  Claus Middelboe Andersen, der er underdirektør i SKAT, konstitueres som direktør for det nye forretningsområde.

Det nye samlede forretningsområde vil give gode betingelser for prioritering og koordinering på tværs og for samspillet med forretningen.

- Beslutningen om at etablere It & Data som et selvstændigt forretningsområde ligger i naturlig forlængelse af vores fokus på sikker drift og den løbende tilpasning af organisationen frem mod etableringen af nye styrelser. Derudover er der behov for, at vi samler området og skaber større ledelsesmæssigt fokus. Det er nødvendigt, når vi skal prioritere imellem og løse de mange nuværende og kommende opgaver, som ligger foran os på data- og it områderne, siger konstitueret direktør for SKAT, Merete Agergaard. 

It-området har ind til i dag været delt i to forretningsområder. SKATs afdeling for It-udvikling har været forankret i Kundeservice og den driftsmæssige afdeling for it porteføljen har, ligesom afdelingen for teknologi, data og sikkerhed, været forankret i Økonomi.  Fra mandag samles alle disse områder i forretningsområdet IT & Data.

- Med et samlet IT & Data vil vi skærpe vores fokus yderligere på den vigtige opgave med at skabe et nyt datadrevet skattevæsen, hvor en brug af relevante data i øget grad indgår i forståelsen af vores kunders behov. På det it-systemmæssige område vil et samlet forretningsområde helt naturligt tilføre mere viden og mere beslutningskraft. Dermed styrker vi samlet set evnen til at drive vores eksisterende it-portefølje parallelt med, at vi udvikler nye tidssvarende it-systemer baseret på data i den rette form og kvalitet. Det vil medvirke til at skabe et skattevæsen, der er nærværende og nemmere at indbetale til, siger Claus Middelboe Andersen.

Yderligere oplysninger: Journalister, tlf.: 7237 0900; Borgere og virksomheder, tlf.: 7222 1818