Vi er i gang med at indsamle mere detaljerede data for ejendomme til erhverv, landbrug og skovbrug, der, som noget nyt, skal registreres i Bygnings- og Boligregistret (BBR).

Nyregistreringen sker for at BBRs oplysninger om erhvervsejendommene kan danne grundlag for ejendomsvurderingen, ligesom oplysningerne også bruges af offentlige myndigheder, forsyningsselskaber og den finansielle sektor (fx forsikringsselskaber og realkreditinstitutter).

Ejere af landbrugsejendomme

Mange landbrugskonsulenter tilbyder ejere af landbrugsejendomme konsulenthjælp til nyregistreringen af BBR-oplysningerne.
Ønsker du ikke, som ejer af en landbrugsejendom, at benytte dig af landbrugskonsulentens tilbud, skal du ikke gøre noget før, du modtager et brev fra Skatteforvaltningen. Så hjælper vi dig med nyregistreringen.
Brevene fra Skatteforvaltningen sendes ud i løbet af 2019 og 2020.

Ejere af erhvervsejendomme, der ikke er landbrug

Når det er tid til, at Skatteforvaltningen skal nyregistrere BBR-oplysningerne på din ejendom, sender vi et brev til dig.
Hvis vi allerede har tilstrækkelige oplysninger om din ejendom til at foretage nyregistreringen, sender vi dig dog ikke et brev. I stedet sender vi oplysningerne til kommunen, der når de har registreret oplysningerne i BBR sender dig en ny BBR-meddelelse.
Du skal som ejer eller administrator ikke gøre noget, medmindre du modtager et brev fra Skatteforvaltningen eller har rettelser til BBR-meddelelsen.
Brevene fra Skatteforvaltningen sendes ud i løbet af 2019 og 2020.

Hvor og hvordan du gør, får du at vide, når vi kontakter dig. Overordnet handler det om at få registreret, hvad din bygning anvendes til og hvor stort arealet er, da erhvervsbygninger ofte består af enheder med forskellig anvendelse som fx butik, kontor og lager, hvilket vil blive registreret i BBR.

Hvis du har et landbrug, skal du også registrere visse typer af tekniske anlæg som fx gylletanke, siloer og halmfyr.

Nyregistreringen omfatter ca. 730.000 ejendomme og berører ca. 250.000 ejere og administratorer.

Her finder du den vejledning, du som konsulent skal bruge, når du skal indsamle BBR-oplysninger til os.

Hent vejledningen version 4.1 - 19.07.2018 (pdf)

Hent indberetningsskema for den enkelte ejendom (kort.bbr.dk)

 

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.