Kontakt Gældsstyrelsen, når du har spørgsmål om:

 • Tilslutning til og arbejde i EFI/DMI fx ved:
  - hvilken fordringstype, der skal anvendes til en fordring, som du ønsker at fremsende til os.
  - anmodning om oprettelse/rettelse af fordringshaveraftaler.
  - ønske om opgørelse over eksempelvis oversendte fordringer eller afregnede beløb.
 • Fordringstyper som ikke indgår i inddrivelse/modregning. Fx oplysninger om, hvilke filtre dine fordringstyper er omfattet af, og som blokerer for
  mulig inddrivelse og/eller modregning.
 • Enkeltsager på konkrete skyldnere. Fx hvorfor afregning ikke modtages på en konkret fordring.

Vores fordringshaversupport:
E-mail: Fordringshaver@gaeldst.dk 
Fordringshavertelefonen: 72 37 16 45 (alle hverdage fra kl. 9.00-12.00)

Kontakt ICI, Fordringshaverservice- og rådgivning, når du har spørgsmål om:

 • Onboarding til det nye inddrivelsessystem
 • Spørgeskemaundersøgelse om datakvalitet udsendt af ICI og Kammeradvokaten
 • Fordringshaveraftale til det nye inddrivelsessystem

ICI kontakt:
E-mail: fordringshaversupport.ici@ufst.dk

Hvis du som fordringshaver har andre henvendelser, som ikke er dækket af ovenstående seks punkter, kan du altid kontakte Gældsstyrelsens fordringshaversupport, som vil oplyse hvor du kan få svar på dit spørgsmål.