Dato for udgivelse
10 Mar 2005 14:50
Resumé
ToldSkats kontrolplan for 2005 er nu færdig. Som ny strategi fokuseres i højere grad end tidligere på med- og modspillere.

I 2004 indførte ToldSkat en ny kontrolstrategi, der afspejler, at virksomhederne har forskellig evne og vilje til at overholde reglerne. Virksomhederne, der kan og vil overholde reglerne, betragtes som medspillere og kontrolleres ikke så meget som virksomheder, der helt bevidst undlader at betale deres bidrag til samfundsøkonomien - modspillere.

- Tidligere skelnede vi ikke mellem med- og modspillere. Nu koncentrerer vi kontrollen til de virksomheder, vi betragter som modspillere, siger Preben Bialas, underdirektør i Told- og Skattestyrelsen.

ToldSkat udarbejder hvert år en central kontrolplan for det kommende års indsats inden for skattekontrol, momskontrol, arbejdsgiverkontrol, toldkontrol samt punkt- og miljøafgiftskontrol. ToldSkat kontrolplan for 2005 er nu færdig. Som ny strategi fokuseres i højere grad end tidligere på med- og modspillere. Kontrolplanen for 2005 er opdelt i 8 fokusområder. Læs mere om fokusområderne i kontrolplanen.

Kontakt: Underdirektør Preben Bialas tlf. 7237 0015