Dato for udgivelse
29 Jan 2018 14:00
Resumé

SKATs kvartalsredegørelse om de offentlige restancer for tredje kvartal 2017 viser, at det gennemsnitlige inddrivelsesprovenu er på et højere niveau, end det var, da EFI var i drift. Samtidig viser redegørelsen den laveste stigning i de offentlige restancer siden den automatiserede inddrivelse blev suspenderet i efteråret 2015. Restancerne er steget med 1,5 mia. kr. siden det foregående kvartal.

 


Borgernes og virksomhedernes gæld til det offentlige er i tredje kvartal 2017 steget med 1,5 mia. kr. Det er den laveste stigning, siden den automatiserede inddrivelse i EFI blev lukket i efteråret 2015. Dermed er borgernes og virksomhedernes gæld til det offentlige 105,6 mia. kr. ved udgangen af 3. kvartal 2017.

Restanceredegørelsen viser også, at restancerne i de tre første kvartaler i 2017 er steget med 6,3 mia. kr. Det er væsentligt lavere end samme periode i 2016, hvor restancerne steg med 12,1 mia. kr.

Derudover udgør det gennemsnitlige månedlige inddrivelsesprovenu for det seneste år nu 564 mio. kr. Det er det højeste niveau siden efteråret 2015.

Årsagen til, at en større del af borgernes og virksomhedernes gæld ender i statskassen, er primært, at der er etableret fuld modregning i alle udbetalinger fra myndigheder, samt at det er gjort lettere at foretage frivillig indbetaling af restancer.

Se SKATs restanceredegørelse for 3. kvartal 2017

Yderligere oplysninger: Journalister, tlf.: 7237 0900; borgere og virksomheder, tlf.: 7222 1818