Dato for udgivelse
10 Apr 2018 09:51
Resumé

I dag kan borgere, der har betalt for meget i skat i 2017, se frem til at få udbetalt overskydende skat. Den overskydende skat udgør i år 16,7 milliarder kr. for i alt 3,4 millioner borgere. Det svarer til cirka 4.900 kr. i gennemsnit.


3,4 millioner borgere har samlet set betalt 16,7 milliarder kr. for meget i skat i 2017. Det svarer til cirka 4.900 i gennemsnit. Langt de fleste kan glæde sig over, at pengene går ind på deres NemKonto tirsdag den 10. april.

- Det er jo altid dejligt at få en uventet udbetaling. Men omvendt er det jo udtryk for, at man har betalt for meget i skat i løbet af året. Vil man undgå at betale for meget eller for lidt i årets løb, er det vigtigt at sikre sig, at forskudsopgørelsen stemmer, forklarer Ineke Petersen, kontorchef i SKAT.

Udbetalingerne sker på baggrund af ændringer og tilføjelser til årsopgørelsen, som er indberettet frem til den 30. marts. Ændringer og tilføjelser, som indberettes efter 30. marts, vil medføre en ny årsopgørelse og evt. en ny udbetaling eller opkrævning.

Mangler pengene på kontoen, er der en grund
Ca. 610.000 borgere vil opleve, at alle eller dele af pengene ikke tikker ind på kontoen tirsdag. Det kan der være flere grunde til.

En af grundene er, at ca. 360.000 borgere har gæld til det offentlige. Her vil den overskydende skat blive brugt som modregning i deres gæld. Overstiger den overskydende skat gælden, vil resten blive udbetalt. Gælden til det offentlige kan fx være skat for tidligere år, licens, underholdsbidrag m.v.

Derudover vil 250.000 borgere opleve, at deres overskydende skat tilbageholdes, fordi SKAT vurderer, at der mangler at blive selvangivet oplysninger. Det kan fx dreje sig om overskud ved forældrekøbte lejligheder, indtægter fra solceller eller gevinst eller tab ved salg af værdipapirer.

Ændringer kan nås endnu
Det danske skattesystem er et af verdens mest automatiserede. Hvert år modtager SKAT  ca. 200 millioner oplysninger fra fx banker og arbejdsgivere, men nogle oplysninger skal borgerne enten selv oplyse eller kontrollere. De oplysninger, som SKAT typisk ikke har, er fx befordring, køb og salg af værdipapirer og indtægter fra deleøkonomi.

-Selv om vi udbetaler overskydende skat nu, så er det ikke for sent at oplyse ændringer og tilføjelser til årsopgørelsen. For langt de fleste borgere er det 1. maj, der er sidste frist for ændringer af årsopgørelsen, siger Ineke Petersen.

Se Om årsopgørelsen til pressen
Se også skat.dk/årsopgørelsen

Den 1. juli 2018 bliver SKAT erstattet af syv nye styrelser. Efter denne dato vil borgerne modtage forskuds- og årsopgørelser fra Skattestyrelsen.

Yderligere oplysninger: Journalister, tlf.: 7237 0900; Borgere, tlf.: 7222 1818