Dato for udgivelse
29 Jun 2018 11:19
Resumé

SKAT har torsdag beslaglagt 79 paller med drikkevarer og slik i Roskilde. Varerne er bestilt af både handlende og festivalgæster hos udenlandske butikker. Varerne er beslaglagt, fordi der enten ikke er betalt danske afgifter eller sørget for pantmærker. 


Når solen står højt på himlen og festivalen i Roskilde starter, så er der brug for store mængder øl og vand for at sikre en stabil væskebalance hos de mange gæster. Og for langt hovedparten af det øl og vand, der bliver solgt i løbet af festivaldagene, er der afregnet danske afgifter. Det gælder især efter, at SKAT torsdag beslaglagde 79 paller med bl.a. øl, vand og spiritus. Varerne var bestilt af både handlende og private festivalgæster hos udenlandske butikker.

- Vi har beslaglagt varerne, fordi de udenlandske butikker ikke har sørget for at afregne danske afgifter og sørget for pantmærker for de privates køb eller fordi de handlende ikke har sørget for pantmærker. Det er selvfølgelig ærgerligt for de festivalgæster, der nu kommer til at mangle deres drikkevarer, men omvendt er der tale om unfair konkurrence over for de virksomheder, der sørger for at have styr på afregning af afgifter og pant, siger Rikke Kure Wendel, der er underdirektør i SKAT.

De varer, som SKAT har beslaglagt omfatter både øl, vand, spiritus og slik. Der er i alt beslaglagt 29 paller med vand, der er købt af handlende med henblik på videresalg og 50 paller med øl, vand, spiritus og slik, der var pakket individuelt til de private købere, der havde bestilt varerne på nettet hos en udenlandsk netbutik. De mange paller måtte køres væk i tre store lastbiler.

- Mange af de varer, vi har beslaglagt, var pakket til de enkelte købere. Vi skal derfor i dag i gang med at tælle det hele op, før vi mere præcist kan sige, hvad vi har beslaglagt, siger Rikke Kure Wendel.

De handlende, der står for køb af 29 paller vand kan få udleveret vandet, når de har sørget for pantmærker. Når det gælder de mange private og deres køb, så skal den udenlandske sælger afregne både pant og afgifter samt betale for borttransport og efterfølgende opbevaring af varerne. 

Bestiller man grænsehandelsvarer på nettet i udlandet, så skal der afregnes danske afgifter. Det kan ske på to måder. Hvis den udenlandske netbutik står for leveringen af varerne, så er det netbutikken, der skal afregne afgifter og evt. moms. Hvis man efter nærmere regler selv sørger for at arrangere transporten, så skal man som forbruger selv sørge for at afregne afgifter til SKAT.

Læs mere om internetgrænsehandel på skat.dk/internethandel

Skattestyrelsen på Roskilde Festival
Den 1. juli 2018 bliver SKAT til syv nye styrelser. Den kommende Skattestyrelse vil i næste uge være til stede på Roskilde Festival. Skattestyrelsen vil blandt andet sikre, at virksomhederne og deres medarbejdere betaler den rigtige skat og moms i Danmark.  

 

Yderligere oplysninger: Journalister, tlf.: 72 37 09 00; Borgere, tlf.: 72 22 18 18