Blanketnr.
22.046
Formål med blanketten

Blanketten anvendes til registrering af virksomheder, der fremstiller og indfører spiritus, vin og øl.

Hvis du alene lejlighedsvis indfører afgiftspligtige varer, har du alene brug for en midlertidige registrering. Det sker i forbindelse med indberetning af afgiften. 

Registrering for tobaksvarer sker via blanket 29.104.

Digital løsning

Link til 22.046 på virk.dk

Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen