Et flertal i Folketinget vedtog 9. februar 2021 lov om nye bilafgifter: lov nr. 203 af 13. februar 2021.

Loven skal gennemføre dele af en politisk aftale om grøn omstilling af vejtransporten, som blev indgået den 4. december 2020 af regeringen (Socialdemokratiet), Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten.

I videoen nedenfor kan du se nogle af de væsentligste ændringer.

På tidslinjen under videoen kan du se, fra hvornår forskellige regler i den nye lov har virkning.

{video.ascx?ident=381_2021062211394436011242253533}

Læs mere om de nye regler 

{text.ascx?pId=4352019}