Dato for udgivelse
18 Mar 2005 12:38
Resumé

ToldSkats elektroniske vareførselssystemer skal omlægges og vil være midlertidigt lukket fra lørdag den 19. marts 2005, kl. 12.00, til søndag den 20. marts 2005, kl. 07.00.


Henover weekenden vil der ikke være adgang til at bruge en række elektroniske toldsystemer. Det sker, fordi ToldSkat midlertidigt lukker for adgangen i forbindelse med en nødvendig teknisk omlægning. Det drejer sig om: Toldsystemet - import, NCTS, Eksport, YM, Den elektroniske Toldtarif og Intrastat.

Systemerne er lukket i 19 timer fra lørdag midt på dagen til søndag morgen.

- Vi har valgt at lukke systemet ned henover lørdag aften, fordi det normalt er det tidspunkt, hvor der er mindst trafik. På den måde minimerer vi generne for erhvervslivet, siger Ole Morsing kontorchef i Told- og Skattestyrelsen.

Hvis der skulle være enkelte virksomheder, der alligevel har et akut behov for at bruge systemet i perioden, er der oprettet en nødprocedure. Læs mere her.

Kontakt: Ole Morsing, tlf. 7237 5766