Dato for udgivelse
18 Mar 2005 11:45
Resumé
Et bredt felt af danske  IT-leverandører har meldt sig på banen til at løfte opgaven med ToldSkats IT-modernisering.

ToldSkat fik på Finansloven for 2004 midler til at begynde en gennemgribende modernisering af IT-systemerne. Formålet er blandt andet at give borgere og virksomheder en bedre digital service og at gøre ToldSkats systemer mere fleksible for forandringer.

Moderniseringen blev skudt i gang den 10. januar 2005, da ToldSkat udsendte udbudsbekendtgørelse og opfordrede til at anmode om prækvalificering til at afgive tilbud på at indgå en rammekontrakt.

ToldSkat har modtaget anmodning fra 6 leverandører, som alle har opfyldt kriterierne for prækvalifikation. Leverandørerne modtager derfor i dag et brev, hvori de opfordres til at afgive tilbud. De 6 prækvalificerede leverandører er:

1.      Accenture Denmark I/S og Accenture Denmark Holding A/S
2.      Capgemini Danmak A/S & KMD A/S (konsortie)
3.      CSC Danmark A/S.
4.      Hewlett Packard Aps (HP)
5.      IBM Danmark A/S
6.      WM Data Danmark A/S.

- Vi er glade for, at de prækvalificerede sammen med de angivne potentielle underleverandører repræsenterer et bredt felt af de danske  IT-leverandører. Jeg ser derfor med spænding frem til tilbudene, siger Thomas Juhl underdirektør i Told- og Skattestyrelsen.

Læs mere om ToldSkats IT-modernisering.

Kontakt: underdirektør Thomas Juhl, telefon. 7237 7913