Dato for udgivelse
15 Apr 2005 12:21
Resumé

I dag offentliggøres ToldSkats årsrapport for 2004. Årsrapporten er ToldSkats status på året, der gik.


ToldSkat opkræver det offentliges indtægter hos borgere og virksomheder. ToldSkat har sammen med kommunerne opkrævet 714 mia. kr. i 2004 hos de ca. 400.000 virksomheder og ca. 4,6 mio. borgere.

I ToldSkats flerårsaftale for 2003-2006 er der fastsat produktionsmål for:

  • Kontrol på moms- og afgiftsområdet
  • Selskabsligning
  • Toldkontrol
  • Inddrivelse af restancer

I 2004 har ToldSkat opfyldt alle mål bortset fra målene på moms- og afgiftsområdet, hvor virksomhedernes betalinger af moms og afgifter er ændret med 2,7 mia. kr. Målsætningen var 4,1 mia. kr. Når målet ikke er nået, skyldes det, at ToldSkat i 2004 ikke har arbejdet efter at regulere virksomhedernes betalinger, f.eks. ved periodeforskydninger, men i højere grad efter at sikre, at virksomhederne selv foretager en rigtig betaling.

Dette sker i form af en ny service- og kontrolstrategi, hvor ”medspillerne” får service i form af hjælp og vejledning og kontrollen koncentreres i stedet om “modspillerne”, det vil sige de borgere og virksomheder, der ikke vil overholde reglerne.

- Den nye strategi betyder, at 2004 var et overgangsår, hvor vi har haft øget fokus på modspillerne, også i de tilfælde, hvor der ikke snydes for så mange penge, f.eks. ved de såkaldte ”kiosk-aktioner” siger Ole Kjær, direktør i Told- og Skattestyrelsen.

Du kan læse årsrapporten på: http://www.erhverv.toldskat.dk/SKAT.aspx?oID=230735&vID=0


Kontakt: pressesekretær Katrine Bargisen 7237 0900