Dato for udgivelse
26 Apr 2005 11:04
Resumé
ToldSkat Selskabsrevisionen, der kontrollerer selvangivelserne for de største virksomheder, har udgivet sin Årsberetning 2004.

ToldSkat Selskabsrevisionen, der kontrollerer selvangivelserne fra de største virksomheder, har udgivet sin Årsberetning 2004. Årsberetningen beskriver nogle af de vigtigste skatte- og revisionsmæssige spørgsmål som ToldSkat Selskabsrevisionen har arbejdet med i det forløbne år.

Revisionsarbejdet i ToldSkat Selskabsrevisionen førte i 2004 til ændringer i selskabernes skattepligtige indkomst på i alt 9.5 mia. kr., med 6 mia. kr. i forhøjelser og 3.5 mia. kr. i nedsættelser. Det er en stigning i reguleringer på 16 procent eller 1.3 mia. kr. i forhold til 2003 og de største reguleringer i de syv år, enheden har eksisteret.

I 2004 blev revision af selskabernes interne handler, også kaldet transfer pricing opprioriteret, og der blev gennemført i alt 24 revisioner.

Selskabsrevisionens årsberetning kan læses her.

Kontakt:  Afdelingschef Palle Graff, ToldSkat Selskabsrevisionen, tlf. 72375810.