Dato for udgivelse
28 Apr 2005 10:58
Resumé
Folketinget har i dag vedtaget et lovforslag fra regeringen, der fastlægger rammerne for ToldSkats kontrol med de såkaldte narkotika-prækursorer.

Narkotika-prækursorer er gængse kemiske varer som f.eks. acetone, eddikesyre eller saltsyre. Disse varer har mange lovlige anvendelsesformål, men kan også bruges til ulovlig fremstilling af narkotika.

- Jeg er glad for, at vi nu har fået denne lovgivning på plads. Det er meget vigtigt, at ToldSkat har de nødvendige redskaber til at bekæmpe en sådan ulovlig fremstilling af narkotika, siger skatteminister Kristian Jensen.

De nye regler er sammen med EU-regler grundlaget for ToldSkats administration og kontrol med narkotika-prækursorer. Reglerne omhandler bl.a. erhvervelse af licens, fremlæggelse af dokumentation ved import og eksport og indberetning til ToldSkat vedrørende usædvanlige ordrer.

Kontakt: Specialkonsulent Anne Helene Priemé, telefon 7237 0514