Dato for udgivelse
03 May 2005 16:14
Resumé

Og nej, vi holder ikke op med at opkræve skat, men ToldSkat fusionerer med kommunerne den 1. november i år.


For 15 år siden fusionerede toldvæsnet og skattevæsnet og blev til det nuværende ToldSkat. Den epoke er snart slut, fordi fra november i år fusioner ToldSkat med kommunerne. Som det er forudsat i lovforslaget om skattefusionen, bliver alle opgaverne fra de kommunale skatteforvaltninger og fra ToldSkat samlet i ét skattevæsen.

- Selvom der ikke er tale om noget rigtigt jubilæum og heller ikke noget egentligt farvel, har vi valgt at give medarbejderne en symbolsk gave for at sige tak for den store arbejdsindsats, der er ydet de seneste 15 år siden sidste fusion, udtaler Ole Kjær direktør i Told- og Skattestyrelsen.

- På trods af et faldende antal medarbejdere over perioden, har medarbejderne kompetenceudviklet sig og fulgt med den teknologiske udvikling, samtidig med at ToldSkats produktion er forøget. Det vil jeg gerne rose medarbejderne for at have gjort muligt, tilføjer han.

Et lovforslag organiserer fremtidens skattevæsen som en enhedsforvaltning med i omegnen 12.000 medarbejdere. Læs mere om lovforslaget på www.folketinget.dk

Kontakt: Pressesekretær Katrine Bargisen, telefon 7237 0900