Dato for udgivelse
20 May 2005 15:58
Resumé

21 vogmænd er blevet kontrolleret i nattens aktion.


ToldSkat Østjylland har natten til fredag den 20. maj 2005 i samarbejde med Århus Kommune og Århus Politi gennemført en kontrolaktion rettet mod vognmænd, der distribuerer aviser i Århusområdet.

Kontrolaktionen er gennemført i forbindelse med den af Folketinget for nylig vedtagne lov om øget indsats mod skatte- og afgiftsunddragelse og som opfølgning på regeringens fairplay-kampagne med fokus på holdningen til sort og illegalt arbejde, socialt bedrageri og virksomhedssnyd.

Aktionen omfattede 21 vognmænd. Ved aktionen blev vognmændenes skatte- og momsmæssige forhold undersøgt, og der blev foretaget kontrol af kørekort samt fejl og mangler ved varebilerne. Aktionen afslørede:

-         2 chauffører, der samtidig modtager sociale ydelser

-         1 medhjælper, der modtager sociale ydelser

-         1 ikke momsregistrerede virksomhed

-         3 ikke A-skatteregistrerede virksomheder, til trods for at det var andre end indehaver, der udførte arbejdet.

-         1 momsregistreret virksomhed med rod i regnskabet.

-         2 chauffører, der ikke medbragte kørekort

De personer, der har modtaget sociale ydelser, kan nu forvente at få undersøgt grundlaget for udbetalingen. Vognmændene med uorden i regnskaberne er udtaget til kontrol og vil blive opkrævet manglende indbetalinger. De skattemæssige forhold for både vognmænd og chauffører vil ligeledes efterfølgende blive undersøgt.

For yderligere oplysninger om kontrolaktionen kan De kontakte fg. planchef Kai Jakobsen på telefon 2291 9758.