Dato for udgivelse
26 May 2005 09:30
Resumé
ToldSkat Østjylland gennemførte igår i samarbejde med Århus Kommunes Skatteforvaltning og Arbejdsdirektoratet en kontrolaktion i Bazar Vest.

Formålet med aktionen har været at kontrollere, om de pågældende virksomheder benytter sort eller illegal arbejdskraft. Samtidig vil det blive kontrolleret, om de antrufne personer uretmæssig får udbetalt dagpenge eller sociale ydelser.

Ved aktionen blev der aflagt uanmeldt kontrolbesøg i 12 virksomheder af forskellige brancher. Virksomhedernes fremgangsmåde ved indtægtsregistrering blev kontrolleret, dvs. anvendelse af kasseapparat, daglig kasseopgørelse/-afstemning samt førelse af det daglige kasseregnskab.

Af de 12 besøgte virksomheder foretog de 6 ikke en daglig kasseafstemning eller havde mangler ved kasseafstemningen. 4 virksomheder førte ikke den daglige kasserapport. I en enkelt virksomhed blev der konstateret ulovlige kioskvarer.

ToldSkat traf i alt 23 ansatte eller anden medhjælp i forretningerne. Heraf oplyste en enkelt at have første arbejdsdag, 5 personer fik udbetalt dagpenge og 6 personer fik udbetalt sociale ydelser i form af kontanthjælp, var i job med løntilskud eller efter praktikaftale. Arbejdsdirektoratet og kommunerne vil efterfølgende undersøge, om udbetalingerne er foretaget retmæssigt.

Endelig traf ToldSkat en asylansøger, som kun havde opholdstilladelse, men ikke arbejdstilladelse, og 2 personer havde tilsyneladende så dårlig samvittighed, at de ikke fandt anledning til at tale med myndighederne, men i stedet forsvandt hurtigt, da de opdagede kontrollen.

I 3 af de undersøgte virksomheder var registreringen af de ansatte så lemfældig, at et pålæg til arbejdsgiveren om at føre daglige registreringer over de ansattes arbejdstid (logbog) kan komme på tale.

Kontakt: planchef Søren V. Christensen på telefon 2060 8990.