Dato for udgivelse
26 May 2005 10:32
Resumé
ToldSkat Nordjylland var onsdag den 25. maj 2005 på uanmeldt kontrol i 9 store landbrug.

Alle ville legitimere sig, og ingen forsøgte at unddrage sig kontrollen. ToldSkats medarbejdere blev godt modtaget af indehavere og ansatte, hvoraf mange var udlændinge af forskellige nationaliteter, og kontrollerne blev i almindelighed gennemført i en afslappet og positiv atmosfære.

Ud over indehaverne traf ToldSkat i alt 46 personer i virksomhederne. Af disse var 3 familiemedlemmer, mens resten var registreret som lønmodtagere i virksomhederne. Af de registrerede lønmodtagere var 25 statsborgere fra lande i Østeuropa, og de havde alle opholds- og arbejdstilladelse, bortset fra en enkelt, som dog havde indgivet ansøgning, men ikke fået den færdigbehandlet. Kontrolaktionen afslørede således ikke sort arbejde eller illegal arbejdskraft. Derimod afdækkede kontrollen nogle problemer om fri bolig og fri bil, som undersøges nærmere. Desuden udtages i nogle tilfælde bilagsmateriale til nærmere regnskabsmæssig kontrol.

- Selv om kontrollen omfatter forholdsvis få virksomheder, er resultatet opløftende. Det er glædeligt, at de store landbrug har orden i forholdene, og at vi ikke traf sort eller illegal arbejdskraft, siger planlægningschef i ToldSkat Nordjylland, Steen Hjelm Christensen.

Kontakt: planlægningschef Steen Hjelm Christensen, tlf. 72 37 64 77 eller til funktionschef Lars Hansen tlf. 72 37 45 50.