Dato for udgivelse
31 May 2005 10:31
Resumé

Der snydes stadig i massageklinikker, restaurationer og i de københavnske bagerier. ToldSkat gør status over resultaterne af landsdækkende kontrol i en række forskellige brancher.


ToldSkat, Arbejdsdirektoratet, Politiet, Fødevareregionerne og de kommunale skatte- og socialforvaltninger har gennem de seneste dage været på kontrol over hele landet inden for forskellige brancher. Aktionen er et led i regeringens fairplay-kampagne mod sort og illegalt arbejde.

Aktionen viste, at de københavnske bagere snyder i stort omfang. Der er fortsat problemer med massageklinikkerne, som undlader at betale moms og skatter, og mange af de prostituerede modtager sociale ydelser. Og ved kontrollen af restauranter, pizzeriaer, kiosker, værtshuse mv. er der uorden med kasseregistreringen, og mange af arbejdstagere får dagpenge eller sociale ydelser.

For første gang er der som led i aktionen også besøgt byggepladser. Folketinget har netop vedtaget en lov herom, og aktionen viste, at der også her er problemer med at overholde reglerne. Flere personer var således uden arbejds- og opholdstilladelse, og blandt dem, der ikke stak af, var der flere med første arbejdsdag.

- Resultaterne viser desværre, at der stadig er et godt stykke vej til, vi har opnået Fairplay i de omtalte brancher. Derfor fortsætter kontrollerne også. Regeringen følger samtidig op med nye lovforslag, der giver ToldSkat endnu bedre muligheder for at bekæmpe snyd og sort arbejde, siger skatteminister Kristian Jensen (V).

Hent resultaterne af den landsdækkende kontrolaktion her.

Kontakt: Kontorchef Tage Christensen, tlf. 7237 6645 eller kontorchef Susanne Reinholdt Andersen, tlf. 7237 6582