Dato for udgivelse
02 Jun 2005 13:15
Resumé
Den 1. april skrev ToldSkat til 140.000 selvstændige, som havde modtaget sygedagpenge ved en række ydelser. ToldSkat har nu fået 60.000 anmodninger om at få penge tilbage.

Selvstændige, som fra 1995-2003 har modtaget sygedagpenge og andre lignende overførselsindkomster, skal ikke betale arbejdsmarkedsbidrag af ydelserne. De selvstændige, der har betalt arbejdsmarkedsbidrag, har derfor penge til gode.

Derfor skrev ToldSkat den 1. april til over 140.000 selvstændige, at de muligvis havde penge til gode. Brevene er dumpet ind hos selvstændige, der har modtaget sygedagpenge mv., men Toldskats edb-system kunne desværre ikke se, hvem der har betalt arbejdsmarkedsbidrag.

- ToldSkat har fået 60.000 anmodninger den 1. juni, hvor ansøgningsfristen til ToldSkat udløb, og det svarer til, hvad vi havde forventet. Vi sendte brevene ud til en meget bred kreds af selvstændige, for at så mange som muligt fik informationen direkte ind gennem brevsprækken, siger underdirektør Flemming Paludan fra Told- og Skattestyrelsen.

De lokale told- og skatteregioner hjælper nu borgerne med at skaffe den fornødne dokumentation for et eventuelt tilbagebetalingskrav og har allerede behandlet en del af sagerne. De resterende sager behandles hurtigst muligt, så de fleste vil få penge tilbage i løbet af sommeren.

Udover ToldSkat har de kommunale skatteforvaltninger også modtaget en række anmodninger. Kommunerne behandler blandt andet de nyeste sager. Læs mere herom i genoptagelsescirkulæret.

Kontakt: underdirektør Flemming Paludan på telefon 7237 0016